referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Štefánia
Piatok, 7. augusta 2020
E - Learning
Dátum pridania: 30.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Gemblerka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 393
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 

ÚVOD

V súčasnej dobe sú hybnou silou každej organizácie informácie a poznatky. Či už ide o oblasť obchodu a služieb, finančníctva, školstva, štátnej správy alebo ďalších odvetví, už asi nikto nepochybuje o nutnosti a potrebe neustáleho vzdelávania. Pravidelné školenia zamestnancov a pracovníkov organizácií formou školení, seminárov či samoštúdia sú bežnou súčasťou života každej progresívnej firmy alebo jednotlivca. Efektívne využívanie vzdelanostného potenciálu firmy má totiž priamy vplyv na výsledky firmy. Vzniká tu však otázka: „Sú tradičné formy vzdelávania dostatočne efektívne a použiteľné vždy a za každej situácie?
Tradičné spôsoby výučby sa objektívne javia v niektorých prípadoch z rozličných dôvodov ako nedostatočné – kapacitné obmedzenia učební, nárast počtu školených pracovníkov, individuálny prístup k študujúcemu, nárast množstva informácií, v ktorých je nutné sa zorientovať. Práve v takýchto prípadoch vie efektívne asistovať dnešná technológia – informačné a komunikačné prostriedky. Vzdelávací proces za využitia týchto technológií sa nazýva elektronické vzdelávanie, anglicky e-learning.

E – learning

Elektronické vzdelávanie je forma dištančného vzdelávania, čo hovorí za mnohé. Dištančné vzdelávanie ako také existuje už mnoho rokov a jeho kladný prínos do vzdelávacieho procesu je neodškriepiteľný. E-learning teda nie je len nafúknutá bublina, či módny výstrelok, ale ide o v praxi overený spôsob dištančného vzdelávania, ktorý využíva možnosti súčasnej ITK technológie a ktorého sa v žiadnom prípade netreba báť.

Využitie e-learningu

E-learning umožňuje ľuďom učiť sa zo vzdialených lokalít, učiť sa svojím vlastným tempom a predovšetkým, učiť sa interaktívnejším spôsobom. Jednotlivci si tak môžu zlepšovať svoju kvalifikáciu, zvyšovať svoje vedomosti a tým zlepšovať možnosti svojho uplatnenia na trhu práce. Taktiež môže pomôcť organizáciám ušetriť významné sumy finančných prostriedkov prostredníctvom znížených cestovných nákladov a zvýšenej produktivity. A v ideálnom prípade, ak sa ľudia učia svojim vlastným tempom a komunikujú so svojimi pedagógmi a medzi sebou navzájom, môžu absorbovať viac informácií, robiac celkový proces produktívnejším a pútavejším.

V súčasnej dobe táto forma vzdelávania prežíva veľký rozmach, pretože voľného času je stále menej, vrátane času potrebného na vzdelávanie. E-learning sa javí čoraz zaujímavejšou alternatívou pre jednotlivcov, no snáď ešte viac zaujíma moderné spoločnosti a organizácie, v záujme ktorých je samozrejme mať odborne zdatný a vzdelaný personál.

Elektronické vzdelávanie zahŕňa tvorbu a distribúciu e-learningových kurzov, riadenie výučby a následnú spätnú väzbu od študenta k pedagógovi. Tieto kurzy väčšinou obsahujú simulácie a multimediálne lekcie, to znamená, že využívajú kombinácie textového výkladu, animácií, grafiky, audia a videa a v neposlednom rade prvky interaktivity ako testy, otázky, hry a podobne, ktoré takýmto spôsobom zvyšujú záujem a aktivitu študujúceho.
Výhody a nevýhody e-learningu

Výhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:

 • dostupnosť
 • časová a priestorová asynchrónnosť
 • dobre rozvinutý servis
 • nízke, takmer nulové náklady na ubytovanie, stravu alebo cestovné
 • nízke nároky na počty učební a stým súvisiace prevádzkové náklady
 • väčšia zaangažovanosť študenta do vzdelávacieho procesu
 • ľahšia dostupnosť pre hendikepovaných študentov

Nevýhody elektronického vzdelávania zo strany študujúceho, vyučujúceho a vzdelávacej inštitúcie:

 • založenie a financovanie organizačného pracoviska
 • nutnosť zaškolenia pedagogických pracovníkov pre novú technológiu
 • na tvorbu kvalitných študijných materiálov sú kladené vysoké nároky
 • preverovanie vedomostí študentov /študent môže dávať vypracovať úlohy niekomu inému/
 • náročnosť na technické zabezpečenie
 • nedostatočná dôveryhodnosť všetkých materiálov na internete
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.