referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Zmenka
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hasr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 352
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 

Krátkodobý cenný papier, ktorý obsahuje bezpodmienečný záväzok vystaviteľa zmenky/alebo tretej osoby zaplatiť určenú peňažnú sumu v určenom čase, na určenom mieste  a určenej osobe

Rozdelenie:

 1. podľa druhu obchodu:
  a) obchodné – vystavujú sa pri peňažných záväzkoch
  vznikajúcich pri predaji tovarov na úver
  b) finančné – vznikajú pri obchodoch, pri ktorých sa
  neobchoduje s tovarmi
  - vyrovnávajú sa nimi finančné záväzky

 2. podľa toho, kto vyrovnáva záväzok:
  a) VLASTNÁ ZMENKA – znamená záväzok vystaviteľa zmenky
  zaplatiť veriteľovi alebo na jeho rad
  peňažné prostriedky osobne
  - vystupujú v nej 2 osoby:
  Dlžník (vystaviteľ, trasant): je osoba, ktorá je povinná
  zaplatiť
  Veriteľ (remitent): je majiteľ zmenky, osoba ktorej alebo na
  ktorej rad má byť zaplatené
  b) CUDZIA ZMENKA – zmenka pri ktorej vystaviteľ prikazuje
  tretej osobe aby zaplatil veriteľovi
  - vystupujú v nej 3 osoby:
  Dlžník: dáva príkaz 3. osobe zaplatiť veriteľovi zmen. sumu
  Veriteľ
  Zmenkovník (trasát): osoba, ktorej vystavovateľ prikazuje aby zaplatila sumu určenú v zmenke

Ďalšie druhy zmeniek:
- cudzia zmenka na vlastný rad, komisionárska zmenka, vlastná
zastretá zmenka
Prevoditeľnosť zmeniek:
- zmenka je prevoditeľná na inú osobu:
a) indosamentom (rubopisom) – je písomné označenie, na rube
sa podpisuje ten, čo zmenku prevádza na inú osobu
(indosant), nadobúdateľ zmenky je indosatár
b) cesiou – má charakter postúpenia pohľadávky

Aval zmenky:
- na zmenke sa označí doložkou “per aval“ s podpisom avalistu
Avalista – zmenkový ručiteľ, zaväzuje sa splatiť záväzok
namiesto dlžníka

Eskont zmenky:

 • predaj zmenky pred lehotou splatnosti
 • majiteľ tým získa hotovosť ktorú môže použiť na ďalšie podnikanie
 • banka si za odkúpenie zmenky pred dobou splatnosti zrazí diskont ktorý predstavuje úrok odo dňa eskontu do dňa
  splatnosti

Protest zmenky:

 • ak zmenkovník nevyrovná svoje záväzky, treba podať protest zmenky na príslušný orgán (súd, notár)
 • verejne sa v ňom vyhlasuje, že zmenkovník nesplnil svoj záväzok a zmenku nezaplatil
 • má listinnú podobu

 

 
Podobné referáty
Zmenka SOŠ 2.9670 1210 slov
Zmenka SOŠ 2.9660 1197 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.