referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Rudolf
Streda, 17. apríla 2024
Trh výrobných faktorov
Dátum pridania: 28.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hasr
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 401
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 6m 40s
Pomalé čítanie: 10m 0s
 

Výrobné vstupy- všetky vstupy do výroby sa označujú výrobné činitele, a môžeme ich rozdeliť na :

 • Prácu
 • Pôdu
 • Kapitál

Práca- predstavuje cieľavedomú ľudskú činnosť zameranú na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú ľudské potreby

a)duševná práca

b)fyzická práca

Pôda (prírodné zdroje)- všetko to, čo človek získava z prírody a využíva vo výrobnom procese, napr. pôda, prírodné zdroje, nerastné suroviny

Kapitál- tvoria tie statky, ktoré pomáhajú pri výrobe ďalších statkov
- druhy kapitálu-

a) fyzický: ktorý je vo forme strojov, budov, ciest, dopravných prostriedkov,...

b) finančný: ktorý je vo forme peňazí alebo rôznych druhov CP

c) fiktívny: CP vo všetkých formách šekov, zmeniek, obligácií

d) fixný (stály)

e) obežný(cirkulujúci): zásoby tovaru, hotovosť, osobitným druhom kapitálu je technológia. Je to súhrn postupov a metód - vznik výrobkov a tovaru.

Trh výrobných faktorov- je trh, na ktorom sa predávajú a kupujú výrobné faktory a to práca , pôda a kapitál

Výrobné výstupy- sú výsledkom výroby, ktorými môžu byť kapitálové, spotrebné a nehmotné statky.

Výrobné faktory

Delíme ich na:

 1. dispozitívne (riadiaca činnosť)
 2. elementárne

Dispozitívne: časť ľudského pracovného výkonu, tá časť vynaloženej práce, ktorá má voľnejšie použitie (je k dispozícii). Nie je tesne zviazaná s vecnou stránkou výroby (transformačným procesom) na rozdiel od práce použitej vo výrobe (resp. v obslužnej šinnosti).

Riadenie – dispozitívna zložka ľudského pracovného výkonu – jeho úlohou je zabezpečiť organizačnú stránku výroby (kombinačný proces). Je to nepretržitý proces prelínania jeho zložiek:

 • plánovanie – určuje ciele, spôsoby a prostriedky ako ich dosiahnuť,
 • organizovanie – usporiadanie vzťahov medzi elementárnymi výrobnými faktormi tak, aby sa dosiahli naplánované ciele,
 • rozhodovanie – voľba riešenia z viacerých alternatív,
 • kontrola – skúma sa, ako sa splnili ciele určené plánovaním, zisťujú príčiny odchýlok. Výsledky kontroly sú spätnou väzbou riadenia a využívajú sa pri ďalšom plánovaní.

Príčiny odchýlok (zistených pri kontrole):

 • nereálnosť cieľov – chyba plánovania,
 • chybná organizácia,
 • chyby pri rozhodovaní.

Elementárne výrobné faktory:

 • ľudský pracovný výkon pri výrobnej a obslužnej činnosti
 • investičné prostriedky (investičný majetok)
 • obratové prostriedky (obežný majetok)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Trh výrobných faktorov SOŠ 2.9965 1050 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.