referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušan
Štvrtok, 26. mája 2022
Podstata peňazí a ich funkcie
Dátum pridania: 24.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: janica
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 477
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 16m 50s
Pomalé čítanie: 25m 15s
 
Platidlá (peniaze) - Podstata peňazí a ich funkcie

HISTÓRIA PEŇAZÍ

Peniaze vznikli evolučne ako výsledok rozvoja výroby, deľby práce a výmeny tovaru. Ako druh tovaru slúžia na vyjadrovanie cien iných tovarov, na ich kúpu a predaj a na realizáciu rôznych platieb. Sú všeobecným ekvivalentom, ktorý sprostredkúva výmenu všetkých ostatných statkov a služieb na trhu.

Pôvodne mala výmena naturálny charakrakrer. Jeden tovar sa vymieňal za druhý. Takato výmena sa nazýva barter. Pôvodne mali peniaze formu tovarov ,a preto ich nazývame tovarové peniaze. Postupne sa z tovarov vyšpecifikoval jeden, ktorý plnil úlohu všeobecného ekvivalentu. Na našom území to bolo plátno. ( od toho je odvodené slovo platiť ). Postupne túto funkcie začali plniť tovary s týmito vlastnosťami : trvanlivosť, ľahká manipulácia, malý objem, deliteľnosť , ktoré najlepšie vyhovovali požiadavkám kladeným na peniaze. Boli to prevažne drahé kovy ako zlato a striebro známe ako plnohodnotné peniaze. Zlaté penize boli podtupne nahradené papirovými peniazmi - neplnohodnotné peniaze, ktoré boli kryté zlatom. Papierové peniaze v súčasnosti stratili bezprostrednú súvislosť so zlatom. Peniaze treba odlišovať od pojmu bohatstvo. Bohatstvo je širší pojem zahŕňajúci všetky aktíva ekonomických subjektov: okrem peňazí v hotovosti aj cenné papiere ( akcie, obligácie ), nehnuteľnosti, spotrebné predmety dlhodobého používania. Takisto rozlišujeme pojmy peniaze a dôchodok ( príjem ). Peniaze sú stavovou veličinou - hovoria o tom aké množstvo peňazí má človek k dispozícii. Dôchodok je tokovou veličinou - vyjadruje tok príjmov za určité časové obdobie ( mzda za mesiac, národný dôchodok za rok ).

FUNKCIE PEŇAZÍ
1. prostriedok výmeny ( medium of exchange ),
2. zúčtovacia jednotka ( unit of account ),
3. uchovávateľ hodnôt ( store of value ).

1. Vo funkcii výmenného ( transakčného ) prostriedku peniaze sprostredkúvajú obeh tovarov, uľahčujú výmenu statkov a služieb. Túto funkciu plnia hotovostné peniaze ( mince , bankovky ), ako aj depozitné - bankové peniaze. Ukazuje sa , že čím je bankový systém rozvinutejší, tým väčšia čať výmeny tovarov sa uskutočňuje bezhotovostne ( vo vyspelých ekonomikách okolo 2/3 ). Na Slovensku sa cez bankové karty uskutčňujú prevažne výbery z bankomatov a platby bankovými kartami tvoria len 10%. Pod túto funkciu možno zahrnúť aj funkciu platidla ( funkciu tzv. odložených platieb: penize umožňujú platiť záväzky, umorovať dlhy ).

2. Funkcia peňazí ako zúčtovacej jednotky.
Pomocou peňazí sa vyjadruje cena vymieňaných tovarov, vyjadrujú sa pohľadávky a záväzky jednotlivých subjektov, dosiahnutý zisk podnikov, výška mzdy. Hodnota tovaru vyjadrená pomocou peňazí je cena tovaru.

3. Peniaze vo funkcii uchovávaťeľa hodnôt umožňujú prenášať hodnotu do budúcnosti , udržiavať kúpnu silu v čase. Peniaze sa hromadia ako jedna z foriem majetku. Túto funkciu plniatým lepšie , čím je ich hodnota stabilnejšia. Funkciu uchovávateľa hodnoty môžu okrem peňazí plniť aj iné statky ako šperky, umelecké predmety, nehnuteľnosti.
Pri tejto funkcii majú peniaze veľmi veľa výhod : sú všeobecne uznávaným ekvivalentom ( možno ich bez problémov vymeniť za iné aktíva ), sú skladné, s ich držbou nie sú spojené ďaľšie náklady a riziko ( výnimkou je obdobie inflácie ).


FORMY PEŇAZÍ :

drobné kovové mince
papierové peniaze - bankovky, ktoré emituje centrálna banka. Papierové peniaze spolu s mincami tvoria obeživo. bankové depozitné peniaze - majú formu bezhotovostných peňazí, t.j zápisy na účtoch v bankách, vklady na vkladných knižkách bez výpovednej lehoty, ktoré možno kedykoľvek vyberať alebo prevádzať z účtu na účet pomocou šekov ( šekové depozitá). Vystupujú v bezhotovostnej podobe, ale možno s nimi okamžite platiť, resp. Rýchlo ich zameniť na hotové peniaze. Súčasťou tejto formy sú aj elektonické peniaze, úverové a platobné karty, ktoré sú spoľahlivejšie a rýchlejšie ako šekové knižky.
"kvázipeniaze" - "skoropeniaze", ku ktorým patrria peniaze s nižším stupňom likvidity napríklad:
vklady s výpovednou lehotou- terminované depozitá, depozitné certifikáty
likvidné cenné papire - predovšetkým štátne operácie, s ktorými nemožno vykonávať bežné platobmé operácie , ale možno ich premeniť na hotové peniaze tak, že ich predložíme na preplatenie, alebo ich možno predať na kapitálovom trhu
V súčasnosti sa rozvoj medzinárodných knižných peňazí uskutočňuje vo forme ECU, resp. tzv. osobitých práv čerpania - SDR.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podstata peňazí a ich funkcie SOŠ 2.9696 2474 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.