referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Klement
Pondelok, 23. novembra 2020
Podielové fondy
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aduskaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 332
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 1m 40s
Pomalé čítanie: 2m 30s
 
Poznáme tri základné druhy podielových fondov, a to otvorené podielové fondy, uzavreté podielové fondy a špeciálne podielové fondy. Otvorený podielový fond možno vytvoriť na určitý aj neurčitý čas.

Pri tomto fonde môže podielnik požiadať o výplatu svojich prostriedkov kedykoľvek a správcovská spoločnosť je povinná mu ich podľa aktuálnej ceny vyplatiť. Pri uzavretých podielových fondoch správcovská spoločnosť nie je povinná zabezpečiť podielnikovi vyplatenie predloženého podielového listu. Speňažiť podielové listy možno len predajom na burze cenných papierov prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi. Uzavreté podielové fondy sa vytvárajú len na určitý čas, ktorý nesmie byť dlhší ako desať rokov. Ak pred uplynutím času, na ktorý bol tento fond vytvorený, správcovská spoločnosť nepožiada o premenu na otvorený podielový fond, je povinná fond zrušiť a vyplatiť podielnikov.

Špeciálny podielový fond sa môže zriadiť len na čas určitý, ktorý nesmie byť dlhší ako desať rokov. Člení sa na rizikový a diverzifikovaný špeciálny podielový fond. Základné delenie fondov sa odvíja od rizika trhu, na ktorom fondy investujú. Z tohto hľadiska sa fondy delia na fondy peňažného trhu, dlhopisové fondy investujú na trhu cenných papierov. Môžu investovať aj do akcií, ale ich podiel nesmie prekročiť desať percent hodnoty aktív vo fonde. Znášajú mierne vyššie riziko ako peňažné fondy, čo nahrádzajú možnosťou zaujímavejšieho výnosu. Akciové fondy investujú na akciovom trhu, sú najrizikovejšie, majú však potenciál dosahovať nadpriemerné výnosy.

Zmiešané fondy sú kompromisom medzi akciovými a dlhopisovými fondmi. Investujú do rôznych aktív na rôznych trhoch a nemajú stanovené žiadne limity pre podiel akcií alebo dlhopisov. Fondy fondov investujú minimálne dve tretiny aktív do podielových listov a akcií fondov.
 
Podobné referáty
Podielové fondy SOŠ 2.9479 5911 slov
Podielové fondy 2.9490 6425 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.