referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alan, Alana
Pondelok, 8. marca 2021
Veda, diferenciácia vied
Dátum pridania: 16.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Kuril
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 413
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 4.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 7m 10s
Pomalé čítanie: 10m 45s
 

1 Úvod

Tému som si vybral pre jej rôznorodosť. Dalo by sa napísať mnoho, no vybral som tie známe a hlavne zaujímavé poznatky a vložil som ich do práce.

2 Veda

2.1 Definícia

2.1.1 Názor verejnosti na vedu


Podľa laickej verejnosti je veda:

 • súhrn poznatkov overených a utriedených do logického systému
 • súhrn poznatkov získaných pomocou presných metód
 • ucelený súbor objektívne pravdivých poznatkov
 • rozvíjajúci sa systém poznatkov o určitej oblasti

Spoločným prvkom tohto súboru definícii je najmä rezultatívny aspekt vedy, t.j. veda ako výsledok poznávania, ako súhrn, súbor, zhrnutie, alebo sústava objektívnych poznatkov (o prírode, o človeku, o spoločnosti atď.).

Veda ako každá iná ľudská činnosť má svoju procesuálnu, dynamickú stránku a špecifický priebeh.

2.1.2 Druhá kategória definícií

 • historický prechod od primitívnych skúseností k racionálnemu štádiu poznávania
 • jediný spôsob skutočného poznávania sveta
 • vysvetľovanie zákonov prírody a spoločnosti

2.1.3 Uhly pohľadu uplatnené v definíciách

Prvé hľadisko zdôrazňuje súčasný stav poznania skutočnosti, terajší systém faktov, hypotéz, princípov, zákonov a teórií sústavy produktov poznávania vo vedách v prítomnosti.

Druhé hľadisko nazerá na vedu ako na proces, dej v ktorom sa riešia problémy, zisťujú fakty, objavujú zákony, robia vynálezy, vytvárajú objektívne intelektuálne novoty.

2.2 Organizácia a spoločenská rola

Súčasná vedecko–technická revolúcia vnáša zásadné zmeny do štruktúry vedy, do jej poznávacích princípov, kategórií a metód i do foriem jej organizácie a spoločenskej role.
2.2.1 Organizácia pracovného týždňa z pohľadu manažéra (z hľadiska metodológie vied)

 • porada
 • hlavné ciele
 • plán, realizácie
 • termíny
 • prostriedky, zdroje
 • osobná zodpovednosť
 • časový predstih pri ujasnené úloh
 • delegovanie kompetencií
 • kontrola

2.2.2 Manažér

Manažér je osoba, ktorá pracuje s ľuďmi a koordinuje ich aktivity tak, aby sa splnili ciele organizácie.

K mnohým ďalším aktivitám patrí:

 • koordinácia práce skupín v jednotlivých oddeleniach
 • práca s jednotlivcami
 • koordinácia práce jednej alebo viacerých skupín
 • koordinácia práce ľudí, ktorí pôsobia mimo organizácie

2.2.3 Základné manažérske funkcie

 1. Plánovanie
 2. Organizovanie
 3. Vedenie
 4. Kontrola

2.3 Veda a jej atribúty (znaky)

Veda, to je aj:

 • sústava činností systematického medzi osobne overiteľného, kontrolovateľného a komunikovateľného poznávania a pretvárania (V1)
 • produkt, ktorého obsahom sú nové poznatky a spôsoby skúmania (V2)
 • nástroj na opísanie, vysvetlenie, predvídanie, projektovanie, konštruovanie, a využívanie predmetu skúmania vrátane predpokladaných vzťahov medzi prírodnými javmi minulej, súčasnej i budúcej skutočnosti (V3)
 • sebareflexia a sebakorekcia (V4)
 • špecifikom kultúrnych, politických, ekonomických a iných spoločenských historicko-zemepisných kontextov a podmienok (V5)
 • znaky definičné nezahrnuté (V6)
 • nespoznané podmnožiny pojmu veda (V7)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.