referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viliam
Utorok, 28. mája 2024
Klasická eknómia
Dátum pridania: 15.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Leona
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 661
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 

A. Smith – 1723-1790, dielo „Úvaha o podstate a pôvode bohatstva národov“

 • základom jeho teórie trhu je, že všetky ekonomické javy a zákonitisti vyplývajú z prirodzenej povahy človeka, vznikajú samočinne tak, že ľudia sledujú svoj osobný záujem, kt. je hybnou silou celého ekonomického vývoja spoločnosti
 • neviditeľná ruka trhu – prirodzený poriadok, kt. sa nastoľuje celkom samočinne a funguje tým dokonalejšie, čím slobodnejšie môžu všetci ľudia sledovať svoje vlastné egoist. záujmy.
 • čím slobodnejšia a všeobecnejšia bude konkurencia, tým väčší bude nielen blahobyt jednotlivcov ale i celej spoločnosti.
 • štát má plniť iba 3 funkcie (ochraňovať krajinu pred vonkajším nepriateľom, udržiavať spravodlivosť vo vnútri krajiny, budovať a udržiavať také verejné zariadenia, o kt. nemá záujem jednotlivec pretože sa nevuplácajú hoci sú spoločensky dôležité)
 • konkurenciou sa postupne vyrovnávajú nielen ponuka a dopyt, ale limituje sa aj zisk, dosahovaný zavedením nových kombinácií výr. faktorov, negatívne dôsledky konkurencie sa majú zmierňovať nielen etickými, ale aj právnymi normami

Ekonomikou rozumieme oblasť spoločenskej praxe zameranú na cieľavedomú hospodársku činnosť. Ekonomika znamená v podstate hospodárstvo. Hovoríme o ekonomike štátu t. j. o hospodárstve štátu, alebo o podnikovej ekonomike t. j. o hospodárstve podniku.

Makroekonomika – ide o hospodársku činnosť veľkých celkov napr. štátu – národná
ekonomika, celého sveta- svetová ekonomika.

Mikroekonomika – je to hospodárska činnosť napr. podnikov, oddelení podnikov

Podniková ekonomika – hospodárska a výrobná činnosť podniku

Ekonomika je mechanizmus, ktorý rozdeľuje vzácne zdroje medzi jednotlivé potreby. Tento mechanizmus rieši 3 základné ekonomické otázky:

 1. Čo vyrábať
 2. Ako vyrábať
 3. Pre koho vyrábať

STATKY: sú veci, ktoré slúžia na uspokojovanie potrieb človeka. Môžu byť výsledkom prírodných procesov (napr. vzduch...) alebo sú výsledkomvýroby (napr. chlieb...)

VÝROBA– pretvárajú sa v nej (transformujú) výrobné vstupy (napr. suroviny materiál, stroje, ľudská práca) na výrobne výstupy (statky a služby)

Výrobné vstupy:

 1. prírodné zdroje (pôda)
 2. práca
 3. kapitál

Výrobné výstupy:

 1. kapitálové statky
 2. spotrebné statky

Úvod o ekonómii

Počiatky ekonómie sú zobrazené už v Biblii, kde sa ľudia prvýkrát oboznamujú so šetrením, prácou či výmenným obchodom. Bol to prvý kontakt človeka s primitívnou formou ekonómie.Aj v dnešných domácnostiach, na školách, v kultúrnych strediskách alebo kdekoľvek inde nás každodenne obklopuje ekonómia a ekonomika. Cieľom ekonomiky je uspokojovať potreby spoločnosti. Je to spôsob organizovania ekonomického života. Uskutočňuje výrobu, rozdeľovanie, výmenu a spotrebu statkov a služieb.Tému základy ekonómie a ekonomiky sme si vybrali, aby sme sa dozvedeli niečo bližšie o týchto prvkoch ekonomických vied, bez ktorých by moderná spoločnosť 20. storočia nemohla existovať.

ZÁVER

Ekonomika je prenesená ekonómia do života. Ekonómia predpokladá dokonalé podmienky konkurencie, optimálnu výrobu, ideálny trh a v ústrety vychádzajúcich výrobcov a spotrebiteľov. No sú to len utopické teórie, ktoré nie sú v praxi zrealizovateľné. Ekonomika sa snaží vyriešiť problémy, ktoré na základe nedokonalosti spoločnosti vznikajú a čo najviac sa k ekonomickej teórií priblížiť. Na základe vedomostí, ktoré sme pri písaní tejto práce získala a informácií, ktoré sme a ekonomike zistili, si myslíme, že ekonomika, ktorá úplne využíva svoje zdroje, je na hranici produkčných možností. Keď chce zvýšiť svoju produkciu určitého statku, musí sa vzdať iného statku, čím sa vytvára obeh peňazí a majetku výrobcov a spotrebiteľov.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.