referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Utorok, 22. októbra 2019
štátny rozpočet
Dátum pridania: 23.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: davbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Návrh rozpočtu kapitoly na rok 2006. Z finančných prostriedkov v čiastke 3 388 tis. Sk sa budú financovať úhrady za služby potrebné k zabezpečeniu činností úradu, ktoré sú realizované dodávateľským spôsobom, resp. na dohodu o vykonaní práce najmä na : školenia, kurzy a semináre pre zamestnancov úradu, ktoré je úrad povinný zabezpečovať v zmysle zákona o štátnej službe, inzerciu, vizitky, prídel úradu do sociálneho fondu, štúdie, expertízy, posudky, poistné cestovných nákladov pri cestách do zahraničia, nákup kolkov, príspevky na stravovanie zamestnancov úradu a ďalšie všeobecné služby. Finančné prostriedky sú určené aj na odmeny za práce vykonané mimo pracovného pomeru pre členov rady PMÚ SR, ktorá bude rozhodovať o odvolaniach v súvislosti so zákonom NR SR č. 204/2004 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže.

640 – Bežné transféry – na rok 2006 sú rozpočtované vo výške 385 tis. Sk a to na nemocenské dávky zamestnancov.

640 – Bežné transféry:
Skutočnosť v roku 2004 136 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005 385 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006 385 tis. Sk

Výdavky kapitoly celkom

Na rok 2006 sú výdavky celkom rozpočtované v sume 56 106 tis. Sk. V porovnaní s rokom 2005 sú vyššie o 4 979 tis. Sk. Uvedené zvýšenie bolo ovplyvnené nárastom zamestnancov o 5 v roku 2005 a zvýšením platových taríf všetkých zamestnancov.

Výdavky kapitoly celkom:
Skutočnosť v roku 2004 42 502 tis. Sk
Upravený rozpočet na rok 2005 51 127 tis. Sk
Návrh rozpočtu na rok 2006 56 106 tis. Sk

Ukazovatele
Ukazovatele Skutočnosť Upravený rozpočet Návrh rozpočtu
v tis. Sk 2004 2005 2006

Príjmy spolu 15 443 - -

Výdavky celkom 42 502 51 127 56 106
v tom :
Bežné výdavky 40 528 49 127 54 106
z toho :
- Mzdy, platy, OOV 18 705 21 876 25 287
- Poistné a príspevok do poisťovní 5 925 7 528 8 722
- Tovary a služby 15 762 19 338 19 712
- Bežné transféry 136 385 385
Kapitálové výdavky 1 974 2 000 2 000
 
späť späť   1  |   2   
 
Podobné referáty
Štátny rozpočet GYM 2.9440 912 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.