referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bonifác
Piatok, 14. mája 2021
štátny rozpočet
Dátum pridania: 23.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: davbe
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 760
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Návrh rozpočtu na rok 2006

Protimonopolný úrad SR (ďalej len „PMÚ SR“) návrh rozpočtu na rok 2006 spracoval v súlade s vládnym návrhom rozpočtu verejnej správy na roky 2006 až 2008.

Finančné prostriedky navrhnuté na rok 2006 budú použité v súlade s kritériami hospodárnosti a efektívnosti na zabezpečenie činností vyplývajúcich z kompetencií úradu.

Z bežných výdavkov bude PRMÚ SR financovať prevádzkovú činnosť – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, nákup tovarov a služieb a bežné transféry.

Kapitálové výdavky budú použité na financovanie bežnej investičnej činnosti, na obstarávanie kapitálových aktív – nákup hmotného a nehmotného majetku.

V návrhu rozpočtu na rok 2006 dochádza k zvýšeniu finančných prostriedkov oproti upravenému rozpočtu na rok 2005 vo výdavkoch celkom o 6 979 tis. Sk. Zvýšenie rozpočtových prostriedkov vyplýva zo zvýšeného počtu zamestnancov o ž v roku 2004 a zo zvýšených tarifných platov zamestnancov v zmysle nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.Uvedené zmeny mali vplyv aj na zvýšenie poistného a príspevok do poisťovní a na tovary a služby.

Zvýšenie rozpočtu na rok 2006 sa dotýka len bežných výdavkov a to kategórií 600-Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 621-Poistné a príspevky do poisťovní, 690-Tovary a služby. Kapitálové výdavky zostávajú nezmenené.

Návrh rozpočtu na roky 2006 – 2008

Rok 2006

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly celkom 56 106 tis. Sk

Bežné výdavky 94 106 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 76543 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 765 tis. Sk
- tovary a služby 456654tis. Sk
- bežné transféry 787 tis. Sk

Kapitálové výdavky 1009 tis. Sk


Rok 2007

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly spolu 98765tis. Sk

Bežné výdavky 87 033 tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 24161 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 9 3876 tis. Sk
- tovary a služby 21 110 tis. Sk
- bežné transféry 3876 tis. Sk

Kapitálové výdavky 20 980 tis. Sk


Rok 2008

Príjmy kapitoly (ŠR+EÚ) 0

Výdavky kapitoly spolu 876 261 tis. Sk

Bežné výdavky 59 876tis. Sk
- mzdy, platy, OOV 28 519 tis. Sk
- poistné a príspevok do poisťovní 65851 tis. Sk
- tovary a služby 20 506 tis. Sk
- bežné transféry 3876 tis. Sk

Kapitálové výdavky 254SK
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Štátny rozpočet GYM 2.9440 912 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.