referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Reklama
Dátum pridania: 14.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: hp2409
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 511
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 

Reklama – prezentácia produktov v každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu

Produkt – je tovar, služby, nehnuteľnosti, obchodné meno, ochranná známka, označeni pôvodu výrobkov a iné práva a závazky súvisiace s podnikaním.

Šíriteľ reklamy – je fyzická alebo právnická osoba, ktorá reklamu šíri v rámci svojej podnikateľskej činnosti.

Reklamou nie je :

 • označenie sídla
 • označenie trvalého pobytu
 • prevádzkarne
 • budov
 • iných hnutelných a nehnutelných vecí vo vlastníctve alebo nájme
 • označenie listov a obálok
 • produktov a obalov
 • výročnej správy
 • účtovnej závierky
 • auditu

Požadavky na reklamu:

 • musí byť v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi
 • nesmie byť hanlivá
 • nesmie byť skrytá
 • nesmie znauživať dôveru
 • prezentovať zakázené produkty
 • obsahovať čokoľvek čo znevažuje ľudskú dôstojnosť, národnost, pohlavie, rasu, původ
 • propagovať náusiele, vandalizmus
 • prezentovať potraviny a výživové doplnky tak, akoby mali účinky liehov
 • zneužívať dôveru maloletých
 • musí spĺňať požadavky na verejné rečové prejavy, jezykovej kultúry, gramatické a pravopisné pravidlá a ustálenú odbornú terminologii
 • nesmie šířit automatickým telefonickým volacím systémom, telefaxom, bez súhlasu užívateľa, príjemcom reklamy

Porovnávacia reklama :

 • priamo alebo nepriamo oznčuje iného súťažitela
 • je prístupná ak : porovnáva produkty, ktoré uspokojujú rovnaké potreby ak služka na iný účel, objektivně porovnáva jednu alebo via konkrétnych, typických, podstatných a overiteľncých vlastností, dostatočno odlišuje súťažiteľov, tak aby nemohlo dôjsť k zámene, neznevažuje iných súťažiteľov.

Reklama alkoholických nápojov nesmie :

 • dávať do svislosti spotrebu alkoholu s priaznivým účinkom na telesnu alebo duševnú výkonnost
 • tvrdiť, že alkoholické nápoje majú liečivé vlastnosti, povzbudzujúci alebo upokojujúci účinok, pomáhajú riešiť osobné problémy
 • zdôrazňovať obsah alka v nápojích ako znak kvality

Reklama tabakových výrobkov sa zakazuje :

 • na všetkých druhoch informačních nosičoch
 • rozdávaním vzoriek
 • na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením

Reklama zbraní a streliva sa nevzťahuje :

 • pre odbornú veřejnost vo výurobe a v obchode
 • v obchodech alebo na výstavách, vrátane ich výkladov a priečelí
 • reklamu v odbornej literatuře a odbornej tlači

Reklama liekov nesmie presviedčať:

 • lekárske vyšetrenie alebo zákrok sú zbytečné
 • líek je účinnější jako iný liek, nemá vedľajšie účinky

Dozor :

 • Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekci
 • Štátny ústav pre kontrolu liečiv
 • Štátny ústav pre kontrolu veterinárních liečiv
 • Slovenská obchodná inšpekci

Sankcie:

 • ak sa zistí porušeni zákona, alebo aj vtedy ak hrozí porušeni
 • v rozhodnutí o zákaze môžu uložiť povinnost zverejnenia tohoto rozhodnutia
 • do 100 000 Sk širiteľovi reklamy za porušeni ustanovenia
 • do 2 000 000Sk za porušeni všeobecných požiadaviek na reklamu
 • do 5 000 000Sk objednávatelovi reklamy za klamlivú reklamu a neprípustnú porovnávaciu reklamu

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.