Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Dovolenka

Nárok na dovolenku vzniká výlučne zamestnancovi. Ide teda o právo, ktoré je nevoditeľné na inú osobu. Nárok na dovolenku nevzniká zo zákona, ale po splnení zákonom stanovených podmienok.

Zákonník práce pozná štyri druhy dovolenky:

  • dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomernú časť,
  • dovolenka za odpracované dni,
  • dodatková dovolenka,
  • ďalšia dovolenka.

Zamestnanec, ktorý vykonával v kalendárnom roku u toho istého zamestnávateľa aspoň 60 dní, má nárok na dovolenku za odpracované dni v dĺžke 1/12 dovolenky za kalendárny rok za každých 22 odpracovaných dní v príslušnom kalendárnom roku.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk