referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edita
Pondelok, 26. septembra 2022
Riadenie podnikových činností - plánovanie, organizovanie, kontrola, evidovanie
Dátum pridania: 10.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: blueprincess
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 593
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.9
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 10s
Pomalé čítanie: 4m 45s
 

Plánovanie:

 • aké aktivity sa majú realizovať,
 • v akom poradí je vhodné činnosti realizovať,
 • kedy je potrebné činnosti realizovať,
 • vedenie organizácie menuje do riadiacich, ako aj do ostatných funkcií, pracovníkov, spôsobilých na základe aplikovateľného vzdelania, zručností a skúseností. K zaisteniu vysokej výkonnosti pracovníkov sú určené jasné metódy práce, sú využívané školiace programy a v prípade potreby pracovné postupy,
 • aké zdroje je potrebné vyčleniť na efektívne dosiahnutie cieľov,
 • kedy a ako zdroje alokovať, vysporiadanie sa z otázkami sociálneho zabezpečenia zamestnancov, rabatov pre obchodných partnerov, podpory predaja,
 • akým spôsobom bude monitorovaný postup prác a realizované riadiace zásahy
 • neustále získavanie informácií z vonkajšieho prostredia (dodávatelia, odberatelia, konkurencia, banky, organizácie štátnej správy, ...),
 • získavanie informácií z vnútorného prostredia firmy (doterajší priebeh, prognóza budúceho vývoja),
 • druhy plánov – strategické, taktické a operatívne

Organizovanie:

 • organizačná kultúra firmy je zameraná predovšetkým na spokojnosť zákazníkov
 • uvedomenie si potreby dosiahnuť stanovené ciele
 • lojalita zamestnancov
 • ochota pracovať kvalitne a načas

silné stránky:

 • nízka potreba kontroly, zamestnanci sa snažia kontrolovať vlastnú prácu
 • vysoká motivácia, „ak je to dobré pre firmu, je to výhodné i pre mňa“
 • bezproblémové prispôsobovanie sa prípadným zmenám

slabé stránky:

 • ospravedlnenie prostriedkov použitých na dosiahnutie danej kultúry
 • osobné potreby sa pomaly dostávajú do úzadia

Kontrola:

 • z potreby monitorovania (kontroly) vlastných chýb odhalených vo výrobnom procese vyplynula požiadavka na vypracovanie štatistickej metódy, ktorá by objektívne vyhodnocovala podiel interných chýb a chýb dodaného materiálu,
 • z potreby sprehľadniť kvalitu a spôsob vykonaných skúšok a trvalo zaznamenávať výsledky vyplynula úloha nájsť efektívny spôsob evidencie a prenosu informácií, riešením bolo zavedenie záznamu „Skúšky“, ktorá sa nachádza v kancelárii vedúceho výroby,
 • pre potreby kontroly využíva firma tiež informácie z plánovacieho procesu,
 • podľa organizačných zložiek sa uskutočňuje kontrola zhora aj zdola (každý zamestnanec je zodpovedný za prekontrolovanie výrobku pred postúpením do ďalšieho výrobného procesu),
 • podľa štádia činnosti sa uskutočňuje predbežná kontrola (pri preberaní materiálu alebo valcov na pregumovanie),
 • podľa opakovania – pravidelná kontrola + neustále informácie z okolia

podľa závažnosti výsledkov zistených kontrolou firma realizuje nasledovné opatrenia:

 • prerozdelenie úloh alebo zmena organizácie práce,
 • zmena cieľov alebo plánov – v prípade zistenia problému alebo
 • neprijatím žiadneho korektívneho opatrenia – v prípade dobrých výsledkov

Evidovanie:

 • firma eviduje pohyb, použitie, predaj vyrobených valcov, príjem a výdaj materiálu, prípadne pohyb dodaných valcov na pregumovanie pomocou skladového hospodárstva,
 • na evidenciu pohybu peňažných prostriedkov používa príjmové a výdavkové pokladničné doklady a výpisy z registračných pokladní,
 • prostredníctvom výpisov z bankových účtov eviduje stav a pohyb peňažných prostriedkov na bankových účtoch,
  registratúra je súbor všetkých dokumentov, ktoré boli vytvorené v rámci činnosti spoločnosti Walgum a. s. alebo boli spoločnosti doručené a sú zaevidované v registratúrnom denníku
 • spoločnosť využíva registratúrny poriadok (kvôli relatívne nízkej písomnej produkcii)

 

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.