referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Servác
Štvrtok, 13. mája 2021
Etika v podnikaní a obchode
Dátum pridania: 06.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: NIKY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 509
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Etika tvorí neoddeliteľnú súčasť aj ekonomického života spoločnosti. Už od obdobia antiky ako sme vyššie naznačili boli v centre pozornosti otázky vzťahu ekonómie a etiky.Najskôr sa s nimi zaoberala filozofia a teológia.

V súčasnosti si aj samotní ekonómovia začínajú uvedomovať, že základné stavebné kamene trhového hospodárstva - dopyt a ponuka – závisia okrem iného od takých skutočností, ktoré sú vo svojej podstate morálnej povahy (dôvera, istota, čestnosť, poctivosť, spoľahlivosť a iné).
V hospodárskej praxi sa etika najviac dotýka oblasti podnikania a obchodu. Zahŕňa zásady, ktoré vyžadujú dodržiavanie základných hodnôt ako sú napr. spravodlivosť a poctivosť. Pokiaľ by sa tieto zásady nedodržiavali, presadili by sa v ekonomickej oblasti spoločnosti klamstvo, podvody, krádeže, vraždy, nátlak a fyzické násilie. To by podnikanie a obchod limitovalo už v ich samotnej podstate.
Spravodlivosť je spojená s rovnakým zaobchádzaním so všetkými subjektami a dodržiavaním prijatých záväzkov. Ich presadzovanie v praxi je viazané na neuprednostňovanie niektorých subjektov pred inými a na dôsledné dodržiavanie sľubov a uzatvorených zmlúv.

Dodržiavanie etických princípov má význam napr. v reklame, ktorá spája ponuku a dopyt. Typickým porušením pravidiel etiky tu býva preháňanie a zveličovanie a neoprávnené vychvaľovanie predností výrobkov, využitie niektorých drastických či nátlakových prostriedkov.

Neetické jednanie v obchode ďalej súvisí napr. s úplatkami v podobe finančných prostriedkov a darov, s uprednostňovaním niektorých zákazníkov a dodávateľov oproti iným, v zásielkových formách obchodnej činnosti potom predajom iného, menej kvalitného či technicky nevyhovujúceho tovaru a pod.
V rámci najrôznejších podnikov a inštitúcii v hospodárskej sfére spoločnosti sa preto často vypracovávajú určité smernice – kódexy etického správania, ktoré zaväzujú určité profesie a podniky v niektorých oblastiach k etickému jednaniu vo výrobe, ale hlavne na trhu tovarov a služieb.

Okrem toho existuje i Združenie na ochranu záujmov spotrebiteľov, ktorého činnosť sa opiera o zákon na ochranu spotrebiteľov.
Etika jednania jednotlivcov by mala byť tesne spätá s etickými princípmi jednania podniku. Z praxe však vieme, že tu žiadne tesné spojene neexistuje. Ak jedná podnik neeticky, býva to mnohokrát podmienené len tými pracovníkmi, ktorí sa podieľajú na rozhodovaní ( manažéri), nie však už tými, ktorí majú len malú možnosť sa v podnikovom dianí výraznejšie presadiť. I nepoctivé podniky môžu mať veľa poctivých zamestnancov. A naopak , i podnik ktorý jedná navonok poctivo, môže mať medzi svojimi zamestnancami i viac nepoctivých zamestnancov.


 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.