referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kornel
Sobota, 26. novembra 2022
Predpisy o predaji a ich dodržiavanie
Dátum pridania: 23.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: samuello
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 

Poznať predpisy o predaji je povinnosťou všetkých pracovníkov vnútorného predaja. Môžeme ich rozčleniť do týchto skupín:
 
1. predpisy o zásobovaní
2. predpisy o platení
3. predpisy o kvalite, meraní a vážení
4. predpisy o čase predaja
5. predpisy o vybavení reklamácie spotrebiteľa

Hygienické predpisy

Aby sa zachovala požadovaná akosť – zdravotná bezchybnosť predávaných tovarov (hlavne potravín) - je nevyhnutné, aby všetci pracovníci obchodu dodržiavali hygienu pri práci. Predpisy majú mimoriadnu dôležitosť pre ochranu spotrebiteľa. Pri nákupe tovaru má spotrebiteľ zaručené práva, ktoré sú zahrnuté v občianskom zákonníku a v zákone o ochrane spotrebiteľa.

Hygienické predpisy určujú:

1. dodržiavať osobnú hygienu pracovníkov
2. dodržiavať hygienu pracoviska
3. dodržiavať hygienickú kvalitu potravín

Osobná hygiena pracovníkov:

1. pravidelné lekárske prehliadky
2. platný zdravotný preukaz
3. osobná čistota a hygiena (starostlivosť o vlasy, nechty...)
4. používať predpísaný pracovný odev a obuv
5. používať vhodnú prikrývku na hlave

Hygiena pracoviska:

1. dodržiavať čistotu predajných priestorov
2. hygiena, skladovanie tovarov na sklade
3. hygienické riešenie pri technológiách, prípravy potravinárskych tovarov
4. zdravotno – technické vybavenie predajne( zásobovanie vodou, kanalizácia...)

Hygienická kvalita potravín

1.je potrebné dodržiavať prísnu hygienu potravín pri doprave, skladovaní, vystavovaní a predaji

Zákon o ochrane spotrebiteľa vyžaduje práva spotrebiteľov a zároveň povinnosti predávajúcich voči spotrebiteľovi.

Predavač je povinný:

1. predávať tovar v správnej hmotnosti, miere a množstve a umožniť spotrebiteľovi prekontrolovať si tieto údaje
2. predávať výrobky v predpísanej kvalite
3. predávať výrobky za ceny stanovené cenovými predpismi a správne účtovať
4. nesmie zatajovať ani odmietnuť predať tovar, ktorý je vystavený – rezervovaný
5. nesmie viazať predaj jedného druhu tovaru na druhý tovar
6. informovať spotrebiteľa o vlastnostiach predávaných výrobkov, o použití a údržbe
7. nesmie klamať spotrebiteľa ani používať neoverené údaje
8. predávané výrobky musia byť viditeľne označené (cenovky), dátum výroby a návody na použitie v slovenskom jazyku.

 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.