referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohdana
Pondelok, 18. januára 2021
Makroekonomické ciele a úlohy vlády v ekonomike
Dátum pridania: 31.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zolee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 024
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 10m 0s
Pomalé čítanie: 15m 0s
 

Ak by sme mohli sledovať chod národného hospodárstva z nadhľadu, z patričnej výšky, videli by sme napríklad celkový objem vyprodukovanej a ponúkanej produkcie, dopyt po nej, celkovú výšku zamestnanosti, objem investícií, úspor všetkých ekonomických subjektov a podobne. Každá z týchto veličín sa skladá z veľkého množstva adekvátnych veličín vzťahujúcich sa ku všetkým ekonomickým subjektom jednotlivo v rámci celého národného hospodárstva. Nazývame ich makroekonomické alebo národohospodárske, tiež agregátne kategórie.

Makroekonómia sústreďuje svoju pozornosť na skúmanie ekonomiky, resp. NH ako celku, zaoberá sa celkovou výrobou statkov a služieb, mierou inflácie, nezamestnanosťou, otázkami menových kurzov a platobnej bilancie , otázkami finančnej, rozpočtovej a celkovej hospodárskej politiky štátu.

Oblasti skúmania makroekonómie sú:

1.Výroba – HDP, národohospodárska bilancia
2.Zamestnanosť – zamestnanosť a nezamestnanosť v národnom hospodárstve (miera nezamestnanosti, celkový počet pracovných miest v národnom hospodárstve
3.Dôchodky – národný dôchodok, osobný dôchodok, disponibilný dôchodok z hľadiska národného hospodárstva
4.Ceny a inflácia – agregátne cenové indexy, miera inflácie v krajine, index spotrebných cien

Národný produkt

Najčastejšie používanou agregátnou veličinou, ktorá nám charakterizuje úroveň ekonomiky určitej krajiny, je hrubý národný produkt. Pod GNP rozumieme súhrn všetkých finálnych výrobkov a služieb, vyrobených faktormi danej krajiny za jeden rok, vyjadrených prostredníctvom ich cien.

HNP= HDP + čistý dôchodok v zahraničí (rozdiel medzi dôchodkami občanov vlastnej krajiny ktorí žijú v zahraničí – dôchodky cudzích občanov ktorí žijú u nás)
Ak vieme rozlíšiť obnovovacie, čisté a hrubé investície, ľahko rozlíšime GNP od čistého národného produktu NNP, ich rozdiel spočíva totiž v tom, že kým v GNP máme obsiahnuté popri ostatných položkách výdavky na nákup hrubých investícií v NNP len výdavky na nákup čistých investícií. Čistý národný produkt = GNP – amortizácia

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.