referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Jarolím
Piatok, 30. septembra 2022
Trh práce, zamestnateľnosť a zamestnanosť
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Jojko
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 984
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 

Trh práce predstavuje na jednej strane ponuku pracovných miest, teda trh pracovných príležitostí, a na druhej strane ponuku pracovných síl. Jedno aj druhé má svoje parametre a charakteristiky. Každé jedno pracovné miesto, zamestnanie, možno popísať – charakter a rozsah pracovných činností, pracovné podmienky, pracovné prostredie, kvalifikačné požiadavky, požadované schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, riziká a obmedzenia výkonu atď. Aj každého pracovníka, uchádzača o pracovné miesto možno charakterizovať súborom znakov – kvalifikácia, schopnosti a zručnosti, fyzické a psychické predpoklady, osobnostné vlastnosti a pod. Ako vidieť, celý proces hľadania zamestnania sa zakladá na vcelku jednoduchom princípe ponuky a dopytu.

Východiskoví stav a podstatné trendy

Nízka výkonnosť a produktivita ekonomických subjektov na Slovensku výrazne „prispieva“ k prehlbovaniu problémov na trhu práce, osobitne k nedostatočnému dopytu po práci. Neustále značné a v ostatných rokoch rastúce zaostávanie dopytu po práci za ponukou práce spôsobuje na trhu práce SR pretrvávanie nerovnováhy. Prejavom zvýrazňujúcej sa nerovnováhy je rastúca miera nezamestnanosti, navyše pri doznievajúcej prezamestnanosti v niektorých sférach (napríklad vo verejnej správe a vo vládou kontrolovaných podnikoch. Nezamestnanosť je nielen nízka výkonnosť ekonomiky, ale aj problémy súvisiace s kvalitou a motiváciou pracovných síl, neprispôsobivosť značnej časti populácie.

Limitovaný dopyt po práci je spôsobovaný najmä nízkou tvorbou (produktívnych) pracovných miest.

Časť nerovnováhy na trhu práce je spôsobená demotivačne nastavenými sociálnymi dávkami, predovšetkým podpory v nezamestnanosti, etnickými špecifikami niektorých regiónov Slovenska. Hoci nezamestnanosť nie je etnický problém, zastúpenie občanov rómskeho pôvodu na celkovom počte nezamestnaných v niektorých regiónoch SR je nadpriemerné prílišným spoliehaním sa na štát. Podstatným faktorom problémov na trhu práce je nevytvorenie ekonomických podmienok pre dlhodobé zvyšovanie počtu nových, produktívnych pracovných miest.

Nedostatočná schopnosť ekonomiky Slovenska zvyšovať počet voľných pracovných miest priamo nadväzuje na zaostalosť štruktúry ekonomiky. Nevytváranie podmienok pre dlhodobý rast produktívnych pracovných príležitostí vplýva na obmedzenú zamestnateľnosť. Na pracovné sily sa vytvára tlak na zvyšovanie ich schopnosti prispôsobovať sa požiadavkám trhu práce. Zamestnávatelia očakávajú od zamestnancov stále viac a pred úzkou špecializáciou uprednostňujú skôr pružnosť a ochotu sa učiť.

Značná časť obyvateľov však v tomto procese permanentne zlyháva. Nie je schopná alebo ochotná aktívne sa prispôsobiť meniacim sa podmienkam a nie je ochotná niesť osobnú zodpovednosť. Časť pracovnej sily nechápe svoju zamestnateľnosť ako funkciu svojho celoživotného prispôsobovania sa podmienkam a inováciám, ale skôr ako svoju nedotknuteľnú „výsadu“, ktorá by mala byť zaručená vládou. Táto časť občanov je príliš traumatizovaná faktom, že zamestnania sú neisté a že celoživotné povolania ubúdajú. Doterajšie pokusy vrátiť ju medzi úspešných účastníkov trhu práce nateraz zlyhávajú. Nedostatočná prispôsobivosť, minimálna aktivita a nespĺňanie kritérií trhu práce.

Problémy, ktoré vyžadujú prioritné riešenie

1.Nedostatočná schopnosť ekonomických subjektov vytvárať produktívne pracovné miesta.
2.Výrazne obmedzená motivácia legálne sa zamestnávať a nízka pružnosť a mobilita pracovných síl.
3. Deformácie a rigidita trhu práce.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.