referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radomír
Sobota, 29. februára 2020
Banky
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 031
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
8.Informačné zdroje pre finančnú analýzu

súvaha
výkaz ziskov a strát
prehľad o peňažných tokoch (cash flow)

9.Ukazovatele likvidity

štruktúra majetku
primeraný pravideľný prítok peňažných prostriedkov

10.Ukazovatele zadlženosti - slúžia na monitorovanie štruktúry finančných zdrojov podniku. Podiel vlastných a cudzích zdrojov ovplyvňuje finančnú stabilitu podniku. Súbor ukazovateľov vypovedajúcich o zadlženosti podniku je veľmi bohatý najmä pre banky veľmi potrebný.

 stupeň samofinancovania
 stupeň zadlžeností
 finančná páka
 krytie úrokov
 platobná neschopnosť

11.Úlohy emisnej banky

-určuje menovú politiku (oslabuje, posilňuje korunu)
-vydáva bankovky a mince
-riadi peňažný kolobeh
-koordinuje platobný styk a zúčtovanie bánk
-vykonáva dozor nad bankovými činnosťami

12.Priame nástroje emisnej banky

-stanovenie minimálnych úrokových sadzieb z vkladov, kt. obchodné banky prijímajú
-stanovenie maximálnych úrokových sadzieb z úveru
-stanovenie maximálneho rozsahu úveru

13.Nepriame nástroje emisnej banky

-stanovenie minimálnej miery povinných rezerv
-operácie na voľnom trhu – nákupy a predaj štátnych cenných papierov
d-iskontná sadzba – sadzba, za kt. si požičiavajú obchodné banky od NBS

14.Obchodné banky - ich základnou úlohou je prijímanie peňazí od subjektov, kt. ich uvoľnili a sprostredkovanie tým subjektom, kt. ich požadujú; sú založené za účelom dosahovať zisk, môžu vzniknúť po splnení určitých podmienok alebo napr. základným imaním, ručenie formou rezerv, zachovanie pomeru kapitálu k aktívam

15.Druhy obchodných bánk 

- univerzálne – vykonávajú všetky druhy bankových operácií
- špecializované – zameriavajú sa na určitý okruh bankových služieb

devízová, hypotekárna, investičná, komunálna, záručná

16.Finančný trh

-
predstavuje procesy kúpy a predaja medzi jednotlivými ekonomickými subjektmi na finančno - peňažnom základe
- je univerzálny trh
- sústreďuje sa tu ponuka a dopyt po kapitáli, platobných prostriedkoch, cenných papierov atď.
- finančný trh možno členiť podľa predmetu obchodovania:

 trh tovaru a služieb
 trh výrobných faktorov
 finančný trh
 informačný trh
 trh technológií
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banky SOŠ 2.9423 358 slov
Banky SOŠ 2.9440 823 slov
Banky SOŠ 2.9757 464 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.