referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zora
Streda, 22. januára 2020
Banky
Dátum pridania: 27.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: tinussska
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 031
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 5m 30s
Pomalé čítanie: 8m 15s
 
17.Peňažný trh

- obchoduje sa tu s finančnými nástrojmi, kt. majú splatnosť kratšiu ako 1 rok
- subjektmi sú najmä – banky, veľké spoločnosti, medzinárodné organizácie, štát, obyvateľstvo
- nástrojmi sú – cenné papiere, zmenky, šeky, úvery, pokladničné poukážky
- cenou na peňažnom trhu je úrok
- členenie peňažného trhu
 
trh krátkodobých úverov

bankové úvery
obchodné
faktoring

trh krátkodobých cenných papierov

bankovo orientovaný trh
neorganizovaný trh

18.Cenné papiere

- predstavujú podstatnú časť nástrojov finančného trhu
- podstatným znakom cenných papierov bez ohľadu na ich podobu je záznam o peňažnej pohľadávke alebo majetkových právach
- cenný papier potvrdzuje majetkové práva alebo peňažnú pohľadávku vlastníka na určité plnenie voči tomu, kto cenný papier emitoval (vydal)
- cenné papiere sú nositeľom právneho nároku
- veriteľ listinného cenného papiera nemôže požadovať bez cenného papiera uspokojenie svojich požiadaviek

- podoba cenných papierov:

dematerializované – pamäť počítača
listinné – plášť, kupónový hárok

19.Náležitosti dlhopisov - aby sa listina stala cenným papierom, musí obsahovať:

 označenie emitenta
 názov dlhopisu
 číselné označenie, séria
 menovitá hodnota
 spôsob určenia výnosu
 vyhlásenie emitenta o dlhu
 záväzok emitenta splatiť dlh
 pri dlhopisoch na meno, meno jedného majiteľa
 dátum vydania dlhopisu
 odtlačok podpisov predstaviteľov emitenta
 údaj o rozhodnutí o povolení emitovať dlhopis

20.Druhy akcií

kmeňové akcie
prioritné akcie
vinkulované
zamestnanecké
menovitá hodnota akcií
emisná hodnota
trhová cena akcie
dividenda
tantiémy
predbežný list
podielové listy
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Banky SOŠ 2.9423 358 slov
Banky SOŠ 2.9440 823 slov
Banky SOŠ 2.9757 464 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.