referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Burza
Dátum pridania: 24.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: piskotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 045
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Burza je miesto, na ktorom sa sústreďuje ponuka a dopyt. Na burzách sa obchoduje len s typickým tovarom. Okrem peňažnej burzy poznáme i tovarové burzy. Burzy sa vyznačujú oproti iným trhom viacerými zvláštnosťami, napríklad tým, že sa obchoduje s tovarom neprítomným na trhu. Preto je bezpodmienečne nutné, aby bol tovar zastupiteľný. Takýmto tovarom sú cenné papiere, peniaze, obilie, cukor, vlna, meď cín a iné.

Druhou zvláštnosťou burzy je, že sa uzatvárajú obchody vo veľkom. Zvyčajne býva určené minimálne množstvo, s ktorým možno obchodovať. Na burzách sa obchoduje buď s cennými papiermi, alebo s tovarom, a to vždy oddelene. Rozoznávame preto efektové a tovarové burzy. Organizačný štatút burzy obsahuje podrobné predpisy o organizácii.

Obchodníci vystupujúci na burze, uzatvárajú obchody na vlastný účet alebo vlastným menom na cudzí účet. V druhom prípade ide o sprostredkovateľa a komisionára alebo senzála. Komisionári obchodujú pod vlastným menom na cudzí účet. Senzáli len sprostredkujú obchody. Toto sprostredkovanie spočíva v tom, že zbierajú príkazy, sprostredkujú ich, a tým vlastne zakrývajú osoby, ktoré majú záujem na obchodoch. Senzáli spoluúčinkujú i pri ustálení burzových cien.

Burzový kurz vzniká vlastne zo záznamov senzálov. Práve z toho dôvodu sú senzáli ústrednými osobami a nemôžu dohodovať obchody na vlastný účet a pre sprostredkovanie majú možno pevné postavenie. Obchody na burzách sa môžu uzatvárať buď v ohradenom strede burzy, alebo v kulise. Obchody uzatvorené v kulise sa vlastne rovnajú obchodom na voľnom trhu. Na burze sa uzatvárajú promptné a terminované obchody. Osobitným druhom terminovaných obchodov sú opačné obchody. Činnosť búrz cenných papierov regulujú zákony jednotlivých krajín. Štát vykonáva dozornad inštitúciami so špičkovou informačnou technikou, ktorá umožňuje rýchly a efektívny prenos burzových príkazov a spája účastníkov burzy so zákazníkmi prakticky na celom svete. Okrem tovarových a efektových búrz rozoznávame burzy lodného priestoru.

MARKETING

Základným heslom profesionálneho marketingu je orientácia na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb. To, do akej miery sa firma priblíži svojmu zákazníkovi určuje do značnej miery jej postavenie na trhu a budúci vzostup či pád. Druhým nemenej dôležitým cieľom je v podmienkach trhového hospodárstva samozrejme tvorba primeraného zisku, z ktorého je financovaný ďalší rozvoj podniku alebo organizácie. Marketing je uplatňovaný vo sfére podnikania rovnako ako v organizáciách netvoriacich zisk, akými sú prevažne kultúrne a vzdelávacie zariadenia, dobročinné organizácie a podobne.

Predmetom marketingu je produkt, ktorým môže byť výrobok (potraviny, automobily, stroje), služba (kadernícky úkon, opravy domácich prístrojov, šitie odevov na zákazku), myšlienka (praktická aplikácia vynálezu), krajina alebo iné fyzické miesto (v snahe podporiť turistický ruch), i osoba alebo inštitúcia.

Často sa stretávame so skresleným chápaním marketingu, keď sa pod slovom marketing rozumie agresívna predajná politika. Zásadný rozdiel medzi predajnou a marketingovou koncepciou uplatňovanou v praxi je nasledovný: ak uplatňuje firma predajnú koncepciu, najprv produkt vytvorí, až potom rôznymi metódami, presviedča zákazník, aby ho kúpil, snaží sa teda prispôsobiť požiadavky spotrebiteľa svojej ponuke. Marketing je presným opakom tohto prístupu. Marketingovo orientovaná firma najprv zisťuje, aké má zákazník potreby.

Až potom sa zameriava na vývoj produktu, ktorý týmto potrebám vyhovuje a ktorý zároveň prináša primeraný zisk, ponuka podniku je odvedená od požiadaviek zákazníka. Výskum potrieb zákazníka hrá preto v marketingu významnú úlohu. Cieľom marketingovo orientovanej firmy nie je predať, čo sa vyrobí, ale vyrobiť, čo sa predá. Kľúčom k dosiahnutiu tohto cieľa je poznanie potrieb zákazníkov a ich uspokojovanie. Spokojný zákazník, ktorý pravidelne kupuje výrobky od obľúbenej spoločnosti a pozitívne sa o nich vyjadruje vo svojom okolí, je kľúčom k ziskovosti. Ponuka podniku je v tomto prípade odvodená od dopytu na trhu. Marketing pomáha podnikateľovi nájsť správnu koncepciu podnikania, t.j. mať správny výrobok alebo službu na zodpovedajúcom mieste a za správnu cenu, v správnej chvíli a na základe toho dosiahnuť primeraný zisk.

Ak chce byť podnikateľ na trhu úspešný, je nevyhnutné, aby sa zaoberal marketingom neustále a dôsledne ho v praxi aplikoval. Úspech podnikateľského subjektu na trhu je podmienený vhodne zvoleným systémom marketingových prvkov, ktoré pôsobia ako celok. Kombinovanie marketingových prvkov sa nazýva marketingový mix. Podnikateľský subjekt si ich volí a pomocou nich sa snaží na jednej strane uspokojiť zákazníka, na druhej strane zabezpečiť svoju ziskovosť.

Ide o tieto prvky:

• výrobok alebo služba
• cena
• komunikácia so zákazníkom
• distribúcia
• personál.

Aký mix si podnik zvolí závisí od odboru činnosti, oblasti, v ktorej podnik (firma) vyvíja svoje aktivity, celkového zhodnotenia vnútorného i vonkajšieho prostredia firmy. Kombinácia prvkov, z ktorých sa skladá marketingový mix sa mení a je odlišná v každom podniku. Marketingový mix odráža ciele podniku a jeho schopnosti a možnosti, ako aj vplyv vonkajšieho okolia. Firma bude úspešná len vtedy, ak všetky nástroje firmy budú pôsobiť vo vzájomnej súčinnosti. Ak nebude fungovať čo len jeden nástroj, ohrozí sa tým úspešnosť firmy.

Moderný marketing si vyžaduje viac, ako vyrobiť produkt či ponúknuť službu, oceniť ich a sprístupniť zákazníkom. Komunikácia medzi firmou a zákazníkom a spojenie výrobku s trhom zabezpečuje propagácia.
 
Podobné referáty
Burza SOŠ 2.9764 386 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.