referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Štvrtok, 30. novembra 2023
Banková sústava
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 860
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 14m 30s
Pomalé čítanie: 21m 45s
 

Na Slovensku je dvojstupňová banková sústava:

1.stupeň – NBS – pôsobí ako centrálna banka
2.stupeň – obchodné banky – vykonávajú obchodnú činnosť

Národná banka Slovenska (NBS)

-nezávislá centrálna banka Slovenska, banka bánk, banka štátu, emisná banka
-PO so sídlom v BA nezapisuje sa do OR
-postavenie v majetkovo-právnych vzťahoch pri nakladaní s vlastným majetkom – ako podnikateľ, ale nie je komerčne orientovaná
-postavenie pri vydávaní všeobecne záväzných právnych noriem a predpisov – ako ministerstvá a iné orgány štátnej správy

Hlavný cieľ NBS – udržiavanie cenovej stability. Na dosiahnutie tohto cieľa plní ďalšie funkcie:

-vydáva bankovky a mince (vrátane pamätných bankoviek a mincí)
-riadi, koordinuje a zabezpečuje platobný styk a zúčtovanie dát platobného styku
-vykonáva dohľad nad fungovaním bankového systému a nad vykonávaním bankových činností
-ďalšie činnosti:
-vystupuje ako pokladnica štátneho rozpočtu (banka štátu)
-riadi devízové hospodárstvo štátu, hospodárstvo vo vzťahu k zahraničiu, spravuje devízové rezervy, riadi medzinárodný platobný styk
-emituje štátne cenné papiere
-zastupuje SR v menovej oblasti (v medzinárodných finančných inštitúciách a v operáciách na medzinárodných finančných trhoch.)

Pri rešpektovaní svojho hlavného cieľa podporuje NBS hospodársku politiku vlády. Svoje úlohy zabezpečuje nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej správy a iných.

-najvyšším riadiacim orgánom je banková rada
-výkonným orgánom je direktórium
-navonok NBS zastupuje guvernér

Obchody NBS

1.Obchody s bankami – sú obchody s bankami

-vedie účty bánk a prijíma ich vklady
-predáva bankám alebo nakupuje od nich vybrané cenné papiere
-poskytuje bankám úver na dobu maximálne 6 mesiacov zabezpečený cennými papiermi a tiež môže takýto úver príjmať
-vo výnimočných prípadoch môže poskytnúť bankám aj krátkodobý úver maximálne na dobu 3 mesiacov
-môže poskytnúť úver fondu ochrany vkladov

2.Obchody so SR

-vedie príjmové a výdavkové účty štátneho rozpočtu, účty štátnych finančných aktív a pasív, účty ďalších subjektov, ktoré hospodária s prostriedkami poskytnutými so štátneho rozpočtu
-dáva do predaja štátne dlhopisy, prípadne vykonáva ďalšie činnosti s nimi spojené

3.Iné obchody

-môže vydávať krátkodobé cenné papiere so splatnosťou do 1 roka a verejne obchodovateľné cenné papiere a obchodovať s nimi
-môže viesť svojim klientom terminované vkladové účty

Právomoci NBS v devízovom hospodárstve

-vyhlasuje kurz Sk k cudzím menám
-koordinuje a usmerňuje platobný styk so zahraničím
-môže viesť účty svojim klientom v cudzej mene
-obchoduje so zlatom a ostatnými devízovými hodnotami a určuje podmienky obchodovania
-vydáva cenné papiere znejúce na cudziu menu

Hospodárenie NBS

NBS hospodári podľa rozpočtu, ktorý schvaľuje banková rada.

Ak je výsledok hospodárenia zisk: časť sa odvedie do rezervného fondu, časť do ďalších fondov, časť na úhradu straty z minulých rokov a zostatok sa odvedie do štátneho rozpočtu.

Ak je výsledok hospodárenia strata: hradí sa z rezervného fondu alebo iných fondov, prípadne sa prevedie do nasledujúceho ÚO.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Banková sústava GYM 2.9443 736 slov
Banková sústava SOŠ 2.9884 691 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.