referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Adrián
Štvrtok, 23. marca 2023
Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 426
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 

Charakteristika a subjekty podnikania

Podnikanie – je to sústavná činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť s cieľom dosiahnuť zisk.

Podnik – je samostatný ekonomicko-právny subjekt, ktorý využitím istého súboru výrobných činiteľov vyrába výrobky alebo poskytuje služby.

Základnou právnou normou pre oblasť podnikania v SR je Obchodný zákonník. Podmienky živnostenského podnikania a kontrolu ich dodržiavania upravuje Zákon o živnostenskom podnikaní.

Subjekty podnikania

1.fyzická osoba – FO je každý človek ako prirodzený nositeľ práv a povinností. Spôsobilosť podnikať nadobúdajú dovŕšením 18 rokov.
2.právnická osoba – PO sú to útvary vytvorené ľuďmi, ktoré sú považované podľa zákona za samostatné právne subjekty. Zapisujú sa do obchodného registra.

Podnikateľom podľa obchodného zákonníka je:

-Osoba zapísaná v obchodnom registri
-Osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
-Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov
-Fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Členenie podnikov

1.Podľa predmetu činnosti

-výrobné podniky – priemyselné, stavebné, poľnohospodárske - výsledkom výrobného procesu je výrobok
-nevýrobné podniky – dopravné, obchodné, cestovného ruchu – výsledkom sú služby

2.Podľa formy vlastníctva

-štátne podniky – sú v rukách štátu
-súkromné – sú v rukách súkromných osôb
-družstevné podniky – sú v rukách družstva

3.Podľa veľkosti

-malé podniky – do 50 zamestnancov, v USA do 100 zamestnancov
-stredné podniky – do 500 zamestnancov, v USA do 1000 zamestnancov
-veľké podniky – viac ako 500 zamestnancov, v USA viac ako 1000 zamestnancov

4.Podľa vzťahu k štátnemu rozpočtu

-rozpočtové organizácie – všetky svoje výdavky majú plne kryté zo štátneho rozpočtu. Ak dosiahnu príjmy všetky odvádzajú štátnemu rozpočtu.
-príspevkové organizácie – svoje výdavky kryjú zo svojich príjmov, tie im však nestačia, a preto im prispieva štátny rozpočet.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.