referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoja
Streda, 8. februára 2023
Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 426
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Obchodné spoločnosti

-sú to PO založené za účelom podnikania

Delia sa:

-Osobné – verejná obchodná spoločnosť a komanditná spoločnosť
-Kapitálové – s. r. o., a. s.

Základné imanie – je to peňažné vyjadrenie súhrnu peňažných a nepeňažných vkladov všetkých spoločníkov do spoločnosti

Verejná obchodná spoločnosť (V. O. S.)

Zakladajú ju aspoň dve osoby pod spoločným obchodným menom. Vzniká zápisom do Obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva. Za záväzky spoločnosti ručia spoločníci spoločne a nerozdielne celým svojím majetkom. Vytvorenie základného imania nie je povinné. Vklad spoločníka nie je povinný. Rozdeľovanie zisku prípadne straty sa uskutočňuje rovnakým dielom, ak nevytvorili základné imanie. Štatutárnym orgánom sú všetci spoločníci, každý má jeden hlas. Zaniká vymazaním z obchodného registra. Pri zrušení podniku likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel na likvidačnom zostatku.

Komanditná spoločnosť

Vytvárajú sa tu dva typy spoločníkov, sú to tzv. komanditisti a komplementári. Vzniká zápisom do obchodného registra. Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva.

Ručenie:

-komanditisti ručia do výšky svojho vkladu zapísaného v obchodnom registri
-komplementári ručia neobmedzene celým svojím majetkom. Vklad spoločníka je povinný u komanditistov.
-Na vedenie spoločnosti sú oprávnení iba komplementári. Štatutárnym orgánom sú komplementári.
-Rozdelenie zisku: rozdelí sa na dve časti. Komplementári si svoju časť rozdelia rovnako a komanditisti podľa výšky vkladu, pomerom určeným v spoločenskej zmluve.
Pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na podiel z likvidačného zostatku. Komanditisti majú prednostné právo na vrátenie hodnoty vkladu.

Spoločnosť s ručením obmedzeným (spol. s r. o.)

-Základné imanie je tvorené vpred určenými vkladmi spoločníkov
-Spoločnosť môže založiť jedna osoba, ale maximálne päťdesiat spoločníkov
-Vzniká zápisom do obchodného registra
-Práva a povinnosti spoločníkov upravuje spoločenská zmluva, ak je zakladateľom jedna osoba je to zakladateľská listina
-Ručenie je obmedzené do výšky vkladu zapísaného do obchodného registra
-Základné imanie je povinné, jeho hodnota musí byť aspoň 200 tisíc korún
-Vklad spoločníka je povinný, minimálna suma je 30 tisíc korún
-Pred zápisom spoločnosti do obchodného registra sa musí na každý vklad splatiť najmenej 30 %
-Celková hodnota splatených vkladov musí byť aspoň 100 tisíc korún
-Ak je jeden zakladateľ musí splatiť základné imanie v plnej výške
-Rezervný fond – ak sa nevytvorí pri vzniku spoločnosti je spoločnosť povinná vytvoriť ho z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke. ( najmenej 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania)
-Zisk sa rozdelí v pomere zodpovedajúcom vkladov spoločníkov

-Orgány spoločnosti:

-valné zhromaždenie – členmi sú všetci spoločníci – je to riadiaci orgán
-štatutárny orgán – je jeden alebo viac konateľov
-kontrolný orgán - je dozorná rada
-členov volí valné zhromaždenie
-konateľ nemôže byť členom

-spoločnosť zaniká vymazaním z Obchodného registra
-pri zrušení spoločnosti likvidáciou majú spoločníci nárok na likvidačný zostatok, ktorý sa delí podľa vkladov
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.