referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoja
Streda, 8. februára 2023
Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 426
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Akciová spoločnosť (a. s.)

-je to spoločnosť, ktorá získava kapitál vydaním a predajom akcií veľkému množstvu ľudí – akcionárom, ktorí sa stanú vlastníkmi spoločnosti
-je to kapitálová spoločnosť
-hodnota základného imania musí byť minimálne 1 milión korún
-a. s. zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom
-jednotlivý akcionári za záväzky neručia a nezodpovedajú
-podieľajú sa na likvidačnom zostatku

Akcia

-je to cenný papier, ktorý predstavuje práva akcionára ako spoločníka, a to sú:
-podieľať sa na riadení spoločnosti
-podieľať sa na zisku
-podieľať sa na likvidačnom zostatku, v prípade zániku spoločnosti
-každá akcia má svoju menovitú hodnotu, to je hodnota, ktorá je na akcií vytlačená
-akcia sa však môže kupovať a predávať za trhovú cenu – kurz akcie
-kurz akcie môže byť vyšší alebo nižší ako je jej menovitá hodnota
-závisí od:
-výšky dividend
-od výšky úrokovej sadzby v bankách (čím je úroková sadzba vyššia tým je menší záujem o akcie, lebo je výhodnejšie vložiť peniaze do banky a poberať úrok)
dividenda x 100
Kurz akcií sa vypočíta: ľľľľľľľľ = Kurz akcie
Úroková sadzba

Druhy akcií

-akcie na meno – obsahujú meno majiteľa akcie a ich prevod sa uskutočňuje písomným záznamom na rube akcie, sú menej rizikové
-akcie na doručiteľa – neobsahujú údaj o tom kto je vlastníkom a sú prevoditeľné na inú osobu jednoduchým odovzdaním, sú rizikovejšie

-Podľa poskytovaných práv rozlišujeme:

-kmeňové akcie – vyplývajú z nich len základné práva
-zvýhodnené akcie:
-prioritné akcie – ich majitelia majú pevne stanovenú a prednostne vyplácanú dividendu bez ohľadu na výšku zisku, obyčajne nemajú hlasovacie právo
-zamestnanecké akcie – sú cenovo zvýhodnené pre zamestnancov, bývalých zamestnancov na dôchodku a tiež sú prevoditeľné len medzi nimi. Ich úlohou je pripútať pracovníkov k podniku a podnietiť ich osobný záujem na prosperite podniku.

-Akciovú spoločnosť môže založiť jeden zakladateľ, ak je právnickou osobou (uzatvára sa zakladateľská listina) inak dvaja alebo viacerí zakladatelia, vtedy sa uzatvára zakladateľská zmluva.

A. s. možno založiť dvoma spôsobmi:

-bez výzvy na upisovanie akcií – je vtedy, ak sa zakladatelia dohodnú, že v určitom pomere splatia celé základné imanie spoločnosti
-na základe výzvy na upisovanie akcií – je vtedy, ak zakladateľ na vytvorenie základného imania nestačia ich vlastné vklady

Pred vznikom spoločnosti musí byť zapísaná celá hodnota základného imania, splatením 30 % z peňažných vkladov.
Spoločnosť môže vzniknúť vtedy, ak sa konalo ustanovujúce valné zhromaždenie, schválili sa stanovy spoločnosti a zvolili jej orgány.

Orgány spoločnosti:

-Najvyšším, riadiacim orgánom – je valné zhromaždenie
-rozhoduje sa hlasovaním, pričom počet hlasov akcionára závisí od hodnoty akcií, ktoré vlastní, rozhoduje sa väčšinou prítomných hlasov
-Štatutárnym orgánom – je predstavenstvo, volí a odvoláva ich valné zhromaždenie
-Kontrolným orgánom – je dozorná rada, dohliada na výkon pôsobnosti predstavenstva a uskutočnenie podnikateľskej činnosti spoločnosti, členom dozornej rady nemôže byť člen predstavenstva.

Pri vzniku a. s. sa vytvára rezervný fond a to vo výške najmenej 10 % základného imania.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.