referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zdenko
Štvrtok, 9. februára 2023
Právne formy podnikania a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 426
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 12m 10s
Pomalé čítanie: 18m 15s
 
Družstvo

-Je to spoločnosť neuzavretého počtu osôb, založené za účelom podnikania alebo za účelom zabezpečovania hospodárskych, sociálnych alebo iných potrieb spoločnosti.
-Členmi družstva môžu byť FO aj PO.

Ručenie: za porušenie zodpovedá celým svojím majetkom, členovia družstva za záväzky neručia a nezodpovedajú.

Základné imanie družstva musí byť aspoň 50 tisíc korún. Tvorí to súhru členských vkladov, na ktorých splatenie sa zaviazali členovia družstva. Na založenie družstva sa vyžaduje konanie ustanovujúcej schôdze družstva. Družstvo vzniká dňom zápisu do obchodného registra, predtým musí byť splatená aspoň polovica zapisovaného základného imania. Základným vnútroorganizačným predpisom družstva sú stanovy družstva.

Orgány družstva:

-Najvyšším orgánom družstva – členská schôdza, rozhoduje sa hlasovaním, každý člen má jeden hlas
-Štatutárnym orgánom – je predstavenstvo, riadi činnosť družstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach družstva, ak to nebolo vyhradené inému orgánu
-Kontrolným orgánom – je to kontrolná komisia, je oprávnená kontrolovať všetku činnosť družstva a prerokúva jeho členov.

Družstvá nevytvárajú rezervný fond, ale nedeliteľný fond. Vytvára sa pri vzniku družstva najmenej vo výške 10 % základného imania.

Osobitné formy podnikania

Zmluva o tichom spoločenstve

-Je špecifickou formou spoločného podnikania, ktorú vymedzuje obchodný zákonník.

Tichá spoločnosť sa uzatvára na základe písomnej zmluvy. Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku, ktorá vyplýva z podielu tichého spoločníka na výsledku podnikania. Práva a povinnosti voči tretím osobám z podnikania vznikajú iba podnikateľovi. Tichý spoločník je oprávnený nahliadať do všetkých obchodných dokladov a účtovných záznamov týkajúcich sa podnikania, na ktorom sa podieľa svojím vkladom. Predmetom vkladu môže byť peňažná suma, určitá vec alebo právo využiteľné v podnikaní.

Združenie osôb na spoločné podnikanie

Vzniká na základe zmluvy o združení. Upravuje ju občiansky zákonník. Niekoľko osôb sa môže združiť, aby sa spoločne pričinili o dosiahnutie dohodnutého cieľa podnikania. Združenia nemajú spôsobilosť na práva a povinnosti, nemajú teda právnu subjektivitu a nezapisujú sa do obchodného registra. Za záväzky voči tretím osobám sú účastníci zaviazaný spoločne a nerozdielne. Pri rozhodovaní patrí každému účastníkovi jeden hlas. Majetok získaný pri spoločnej činnosti sa stáva spoluvlastníctvom všetkých účastníkov.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.