referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dorota
Pondelok, 6. februára 2023
Obchod ako odvetvie národného hospodárstva
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Veľkoobchod

Základné znaky:

1.nákup tovaru vo veľkom množstve prevažne u špecializovaných výrobcov
2.vytváranie zásob a ich skladovanie
3.predaj tovarov maloobchodníkom s cieľom ďalšieho predaja alebo výrobcom na ďalšie spracovanie

Členenie veľkoobchodu:

1.podľa vlastníckych vzťahov a rozsahu poskytovaných služieb

a.samostatní obchodníci – tovar kupujú do svojho vlastníctva a nesú úplné riziko, ktoré vyplýva z tejto činnosti. Môžu poskytovať úplnú ponuku služieb alebo ohraničenú ponuku služieb.
b.makléri a agenti – tovar nevlastnia, fyzicky ním nedisponujú. Úlohou je sprostredkovať nákup a predaj tovaru a služieb, za čo dostanú províziu. Makléri zbližujú kupujúceho a predávajúceho a sú prítomní na rokovaní. Agenti zastupujú kupujúceho alebo predávajúceho na základe dohody.
c.obchodné orgány výrobcov – vytvárajú si ich výrobcovia v snahe obmediť závislosť od samostatných veľkoobchodníkov. Vytvárajú si obchodné filiálky a obchodné kancelárie.

2.podľa väzby na ostatné články hospodárstva

a.samostatný veľkoobchod – plní len veľkoobchodné funkcie
b.integrovaný veľkoobchod – plní aj niektoré maloobchodné funkcie

3.podľa princípu obsluhy

a.dodávkový veľkoobchod – je to tradičná forma, zákazník si tovar objedná, veľkoobchodník ho dodá, vystaví a zasiela faktúru a určí čas jej splatnosti
b.odvážací veľkoobchod – zákazník si tovar vyberie, zaplatí a odvezie (cash and carry)

Technologický proces vo veľkoobchodnom sklade. Pozostáva z troch etáp:

1.príjem tovaru – skladá sa z dvoch častí

a.odber dodávky (hrubý príjem) – kontroluje sa hmotnosť, počet kusov, neporušenosť zásielky podľa dodacieho listu
b.prebierka tovaru (čistý príjem) – pozostáva z kvantitatívnej prebierky (príjemca vyberá tovar z obalov, premeriava ho a prepočítava), kvalitatívnej prebierky (kontroluje sa akosť tovaru), sortimentovej prebierky (zisťuje sa ňou zloženie dodaného sortimentu)

2.skladovanie tovaru – tento proces zahŕňa niekoľko druhov činností. Tieto činnosti sa uskutočňujú v skladoch, ktoré predstavujú základnú prevádzkovú jednotku veľkoobchodu. Patria sem tieto činnosti:

-preprava tovaru na určené miesto
-uloženie tovaru
-ošetrovanie tovaru
-triedenie tovaru
-spotrebiteľská úprava tovaru

Druhy skladov

A.podľa technického uspôsobenia (podľa spôsobu uskladnenia)

a.otvorené – napr. pri skladovaní piesku
b.polootvorené – napr. uskladnenie reziva
c.kryté – napr. rôzne mraziarenske a chladiarenske zariadenia

B.podľa funkcie pri premiestňovaní tovaru

a.sklady nákupné – sú umiestnené väčšinou v produkčných oblastiach
b.obchodné sklady – ďalej sa delia na:

-prevádzkové – uskutočňujú sa v nich všetky skladové operácie, napr. je tam aj príjem, skladovanie aj expedícia
-poloprevádzkové – uskutočňujú sa tu len niektoré skladové operácie, napr. len príjem a skladovanie
-odbremeňovacie – slúžiana prechodné uskladnenie nadbytočného alebo sezónneho tovaru

C.z hľadiska doby skladovania

a.úložné – slúžia na dlhodobejšie skladovanie
b.distribučné – slúžia na krátkodobé skladovanie

Pri skladovaní by mali byť splnené určité požiadavky:

-optimálne využitie miesta
-prehľadné a dostupné uloženie
-rešpektovanie frekvencie príjmu a odberu tovaru
-rešpektovanie hmotnosti a vlastností tovaru, ...

3.príprava na expedíciu a expedícia tovaru

Zahŕňa tieto činnosti:

a.príprava na expedíciu:

-prevzatie a spracovanie objednávok
-vyhotovenie výdajky
-vybratie tovaru a miesta uloženia a premiestnenie tovaru na miesto kompletizácie zásielky
-samotná kompletizácia zásielky (dodávky)
-úprava tovaru a tvorba expedičných jednotiek
-kontrola tovaru, porovnanie skutočne odosielaného tovaru s údajmi v sprievodných dokladoch
-uloženie tovaru na miesto pre hotové zásielky

b.expedícia tovaru:

-zahŕňa činnosti, ktoré súvisia s prevzatím tovaru zo skladu a následným odovzdaním odberateľovi alebo prepravcovi
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.