referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bibiána
Piatok, 2. decembra 2022
Obchod ako odvetvie národného hospodárstva
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 507
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 

Marketing a marketingový algoritmus

Východiskom a cieľom marketingu je trh. Je to vlastne prepojenie komplexu činností, ktorých východiskovým bodom je trh. Marketing ako metódu možno rozdeliť do štyroch fáz. Všetky štyri fázy tvoria spolu tzv. marketingový algoritmus.

1.fáza – komcepčná fáza – v nej formulujeme svoju marketingovú filozofiu. Podľa týchto zásad potom riadime spôsob nášho správania sa na trhu.
2.fáza – analytická fáza – jednotlivé nápody potom podrobíme dôkladnej analýze.
3.fáza – realizačná fáza – vybraný nápad sa uvádza na trh.
4.fáza – fáza spätnej väzby – podáva aktuálne informácie o úspešnosti nasadenia vybraného nápadu.

Marketing sa realizuje prostredníctvom marketingového mixu, ktorý označujeme ako 4 P: price, product, promotion, place.

Place – znamená miesto, hovoríme o distribučnej politike t. j. ako sa výrobok dostane od výrobcu k spotrebiteľovi.

Obchod – je to odvetvie národného hospodárstva, v ktorom sa uskutočňuje pohyb materiálnych statkov a služieb z výrobnej sféry do sféry konečnej alebo výrobnej spotreby. Tento proces označujeme ako distribúcia. Distribúcia sa môže organizovať dvoma spôsobmi:

1.priamy predaj – priamo od výrobcu k spotrebiteľov
2.nepriamy predaj – pomocou nejakého obchodného sprostredkovateľa (veľkoobchod alebo maloobchod)

Predajné cesty – predstavujú súhrn organizácií alebo jednotlivcov, ktorý zabezpečujú, aby bol tovar dostupný na ďalšie použitie alebo na konečnú spotrebu. Rozlišujeme:

1.predajné cesty nultej úrovne (priamy predaj) – priamy vzťah medzi výrobcom a spotrebiteľom.
2.predané cesty prvej úrovne – medzi výrobcu a spotrebiteľa vstupuje maloobchodník.
3.predajné cesty druhej úrovne – medzi výrobcu a maloobchod vstupuje veľkoobchodník.
4.predané cesty tretej úrovne – vzťah medzi výrobcom a veľkoobchodníkom môže sprostredkovať nezávislý agent.

Obchodné podniky – sú to podniky služieb, ktoré nakupujú tovar s cieľom jeho ďalšieho predaja. Rozlišujeme:

1.z hľadiska vlastníctva

a.štátne
b.súkromné
c.družstevné

2.z územného hľadiska

a.vnútorný
b.zahraničný

3.podľa rozsahu objemu predaja a väzby na spotrebiteľa

a.veľkoobchod
b.maloobchod

Funkcie obchodných podnikov

1.preklenovacia funkcia – vyplýva z priestorovej a časovej disproporcie (nesúladu) medzi výrobou a spotrebou. Priestorová disproporcia – vyrába sa na jednom mieste a predáva sa na inom mieste. Časová disproporcia – vyrába sa v jedmom čase a spotrebúva sa v inom čase.

2.kvantitatívna funkcia – obchod sústreďuje čiastkové množstvá od rôznych výrobcov t. j. zberná funkcia a naopak rozdeľuje veľké množstvá od veľkovýrobcov do malých množstiev t. j. rozdeľovacia funkcia.

3.kvalitatívna funkcia – zabezpečuje sa dvoma spôsobmi:

a.zušľachtenie tovaru – vylepšenie vlastností tovaru (skladovanie vína)
b.pretváranie výrobného sortimentu na obchodný sortiment – sústrediť sortiment podľa požiadavie spotrebiteľov

4.úverová (finančná) funkcia – obchod ju zabezpečuje tak, že umožňuje odberateľom realizovať nákup aj pri nedostatočnom množstve finančných prostriedkov.

5.poradenská funkcia – súvisí s poskytovaním odborných rád spotreboteľom.

6.informačná funkcia – ide o prenášanie informácií z výroby do spotreby a naopak.

7.funkcia výrobného charakteru - napr. úprava konfekcie, balenie, doprava, príprava jedál…

8.funkcia riziková – obchod preberá na seba riziká spojené so skladovaním a dopravou, pri ktorých sa tovar môže poškodiť, znehodnotiť.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.