referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Podstata a mechanizmus fungovania trhového mechanizmu
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 804
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.1
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 8m 30s
Pomalé čítanie: 12m 45s
 
Ponuka a krivka ponuky

Pokiaľ ceny vzrastú, vzrastie aj ponuka.
Pokiaľ ceny poklesnú, klesne aj ponuka.

Ponuka – je forma vyjadrenia výroby v procese realizácie na trhu. Je to suma násobku tovarov a cien, ktoré sa nachádzajú na trhu respektíve, ktoré môžu byť dodané na trh. Čím vyššia bude cena tovaru, tým viac sa pokúsi výrobca predať.

Úroveň                 Cena za jednotku(Sk)             Ponúkané množstvo(tis. ton)
A                                 12                                             500
B                                 10                                             450
C                                  8                                              400
D                                  6                                              300
E                                   4                                              150

Krivka ponuky je vpravo nahor stúpajúca. Čím je vyššia cena tým je vyššia ponuka.

Členenie ponuky:

1.individuálna ponuka – je to ponuka jedného výrobcu
2.čiastková ponuka – je to ponuka jedného výrobku
3.agregátna (celková) ponuka – ponuka všetkých výrobcov a všetkých výrobkov

Rovnováha na trhu – rovnovážna cena

Na základe dopytu a ponuky sa na trhu vytvára rovnovážna cena a rovnovážne množstvo tovaru. Cena a množstvo tovarov sú pre kupujúcich, ako aj pre predávajúcich zhodné. Dopyt sa rovná ponuke.

Úroveň     Cena za jednotku       Požadované množstvo        Ponúkané množstvo

A                       12                           100                                   500
B                       10                           150                                   450
C                        8                            200                                   400
D                        6                            300                                   300
E                         4                            450                                   150

Krivka dopytu a ponuky sa pretína v bode E (ekvilibrum), tento bod je bodom trhovej rovnováhy. Vyjadruje rovnovážnu cenu a rovnovážne množstvo tovarov.

Pre reálnu ekonomiku je skôr príznačné, že dopyt sa nerovná ponuke, a vtedy sa prejaví na trhu trhová ekonomika.

Ak je trhová cena vyššia ako rovnovážna cena bude na trhu prebytok tovarov.
Ak bude trhová cena nižšia ako rovnovážna cena na trhu bude nedostatok tovarov.

Posun krivky dopytu a ponuky

Na dopyt a ponuky vplýva veľké množstvo činiteľov. Tie spôsobujú posun krivky dopytu a krivky ponuky.

Na posun krivky dopytu majú vplyv:
                                          
-dôchodky (akýkoľvek príjem) – ak sa zvýšia dôchodky, zvýši sa aj dopyt, krivka sa posunie vpravo, ak sa zvýšia dôchodky krivka sa posunie vľavo.
-Zvýšenie a zníženie počtu kupujúcich
-Zmeny cien iných tovarov

– substitúty – tovary, ktoré sa dajú nahradiť, keď sa zvýši cena kávy, tak sa po nej zníži dopyt, ale zvýši sa dopyt po čaji.
- komplementárne tovary – tovary, ktoré sa navzájom dopĺňajú, ak sa zvýši cena áut, zníži sa po nich dopyt, ale zároveň sa zníži aj dopyt po benzíne.

-Preferencie, móda a chute – niekedy sa prejaví zvýšený dopyt po určitých tovaroch
-Dane a štátne zásahy – ak sa zvýši daň z príjmu, spotrebitelia budú mať menej peňazí a tým sa dopyt zníži.

Na posun krivky ponuky majú vplyv tieto faktory:

-Zmena v cenných výrobných faktorov – ak sa zvýšia ceny vstupov, výroba sa zdražuje, ponuka sa zníži, nastane posun krivky ponuky smerom doľava. Keď sa cena zníži, tak sa krivka ponuky posunie doprava.
-Inovácie a nové technológie – zvýši sa produktivita práce, znížia sa náklady a krivka ponuky sa posunie smerom doprava
-Zmeny v cenách iných tovarov – substitúty – ak sa zvýšia ceny tovarov substitútov, posunie sa krivka ponuky doprava. Komplementárne – ak sa zvýši cena komplementárneho tovaru, posunie sa krivka ponuky doľava.
-Zmena počasia – ovplyvňuje hlavne ponuku poľnohospodárskej produkcie
-Dane, subvencie a regulácie zo strany štátu – subvencia (niečo čo výrobca dostane od štátu)
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.