referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Hilda
Pondelok, 11. decembra 2023
Zahranično-obchodná činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 225
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 11m 20s
Pomalé čítanie: 17m 0s
 
-je to časť obehu tovarov (služieb, práv), ktorá prekračuje hranice daného štátu a spája jeho národné hospodárstvo so svetovým hospodárstvom
-týka sa jednej krajiny vo vzťahu k ostatným krajinám

Medzinárodný obchod

-zahŕňa zahraničný obchod niekoľkých krajín

Svetový obchod

-súhrn zahraničných obchodov všetkých krajín

Význam zahraničného obchodu

Možno ho sledovať v troch rovinách:

1.ekonomický význam

-zabezpečuje dovoz tovarov a služieb, ktoré sa z rôznych dôvodov v krajine nevyrábajú
-umožňuje krajinám špecializovať sa na výrobu a vývoz tých výrobkov, pre ktoré majú najlepšie podmienky
-umožňuje porovnávať úroveň vlastnej výroby so zahraničnou
-rozširuje ponuku
-rozvíja konkurenciu v národnej ekonomike
-umožňuje získať devízy…

2.politický význam

-upevňuje priateľské vzťahy medzi štátmi
-zvyšuje vzájomnú závislosť, čo vedie k posilneniu mieru vo svete

3.kultúrny význam

-umožňuje spoznávať spôsob života, kultúru, umenie v iných krajinách

Nevýhody zahraničného obchodu

-dovážané tovary konkurujú domácemu trhu, sťažujú rozvoj domácich odvetví, podnikov (najmä začínajúcich, ktoré nie sú schopné konkurencie)
-pri jednostrannom zameraní na jednu krajinu v dovoze alebo vývoze sa všetky negatívne javy v jej hospodárstve a politike prejavia aj v krajine, ktorá s ňou obchoduje
-pri zameraní vývozu na jeden druh tovaru sa pokles jeho dopytu alebo ceny na zahraničnom trhu prejaví negatívne aj v domácej ekonomike

Formy zahraničného obchodu

1.export (vývoz) – sa delí na:

A.priamy – tuzemský výrobca predá svoj tovar zahraničnému obchodníkovi alebo výrobcovi
B.nepriamy – tuzemský výroba predá svoj tovar tuzemskému obchodníkovi (sprostredkovateľovi) a ten ho predá do zahraničia

2.import (dovoz) – sa delí na:

A.priamy – tuzemský výrobca alebo obchodník kúpi tovar od zahraničného dodávateľa
B.nepriamy – tuzemský výrobca alebo obchodník kúpi tovar od tuzemského dovozcu, ktorý ho kúpil v zahraničí

3.reexport (vývoz dovozu) – tranzit

A.priamy – reexportér kúpi tovar v určitej krajine a predá ho do inej krajiny bez toho, aby tovar prešiel cez jeho územie
B.nepriamy – reexportér, ktorý kúpil tovar v jednej krajine ho predá do druhej krajiny, ale najprv ho privezie do svojej krajiny

Dôvody reexportu

1.obchodnopolitické prekážky – medzi štátom, v ktorom sa tovar kúpi a štátom kam sa predáva, môžu byť obchodnopolitické prekážky (vysoké clá, množstevné obmedzenia, zákaz dovozu…)
2.ekonomické dôvody – napríkal pri nákupe tovaru vo veľkom množstve zaplatí reexportér nižšiu cenu a následne tovar predáva do iných krajín za vyššiu cenu
3.kompletizácia vývoz reexportéra – reexportér využíva dovezený tovar na kompletizáciu svojich výrobkov a tým rozširuje svoju ponuku

Podmienky na zapojenie krajiny do medzinárodnej deľby práce

A.vnútorné

-surovinové a pôdne bohatstvo
-klimatické podmienky
-priemyselnú a ľudský potenciál krajiny
-veľkosť vnútorného trhu

B.vonkajšie

-geografická poloha
-vyspelosť ekonomík susedných krajín
-politické a ekonomické vzťahy so susednými krajinami
-záujem o dobré vzťahy a hospodársku spoluprácu
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.