referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Materiálové hospodárstvo podniku
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 209
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Voľba dodávateľa

-voľba dodávateľa súvisí s hodnotením jeho trhovej pozície a dodacích podmienok. Základnými dodacími podmienkami, ktoré nakupujúci podnik zohľadňuje sú predovšetkým:

1.cena
2.množstvo
3.kvalita obstaraného materiálu

Najdôležitejšie sú tri skupiny dodacích podmienok:

-skupina podmienok týkajúcich sa spôsobu platby, za dodávku materiálu (jednotlivý dodávatelia majú rozdielne požiadavky na úhradu za dodávku – okamžitá platba, dodávateľský úver, platba akreditívom …)
-podmienky súvisiace s úhradou dodacích nákladov, (či idú celé na ťarchu nakupujúceho podniku alebo časť z nich hradí dodávateľa
-podmienky súvisiace so zosúladením objemových a časových požiadaviek odberateľa s možnosťami dodávateľa

Pri voľbe dodávateľov rešpektujeme všeobecné zásady:

1.riziko nákupu sa zmenší ak sa materiál nakupuje od viacerých dodávateľov
2.malé množstvá materiálu je výhodnejšie nakupovať vo veľkoobchode ako u výrobcu

Určovanie potreby materiálu

Normy spotreby materiálu


-je to maximálne prípustné množstvo spotreby materiálu na výrobu produkcie stanovenej kvality. Normy spotreby materiálu delíme:

1.normy spotreby základného materiálu – základný materiál vchádza do podstaty hotového výrobku. Meracou jednotkou je jednotka výrobku (ks, m, …)
2.normy spotreby pomocného materiálu – pomocný materiál môže byť trojaký:

a)pomocný materiál, ktorý sa pridáva k základnému materiálu – (farby, laky). Meracou jednotkou spotreby je tu jednotka výrobku
b)pomocný materiál, ktorý sa využíva pri obsluhe výrobného zariadenia – (mazacie oleje do výrobného zariadenia) Meracou jednotkou spotreby môže byť jednotka tohto zariadenia (1 sústruh) respektíve jednotka práce tohto zariadenia (100 Nh)
c)pomocný materiál, ktorý používa pracovný sila – (špeciálny odev, pevná obuv) meracou jednotkou spotreby môže byť 1 robotník, počet pracovných dní atď.

Metódy určovania noriem spotreby materiálu:

-prepočtovo-analytická metóda – vychádza sa pri nej z technickej a technologickej dokumentácie pričom sú dôležité porovnania s inými výrobcami
-skúšobno-experimentálna metóda – môže sa realizovať v dvoch podobách ako skúšobno-laboratórna a skúšobno-prevádzková
-štatistické metódy – vychádza sa z priemernej štatistickej (skutočnej) spotreby za uplynulé obdobie

Plánovanie materiálových potrieb

Využívajú sa tu viaceré pomocné metodické postupy:

a)metóda grafov – využíva sa pri zložitých výrobkoch pri nich treba zvažovať z koľkých súčastí (dielcov, súčiastok …) sa výrobok skladá a aké materiály sú nevyhnutné na výrobu jednotlivých súčastí, ktoré vstupujú do výrobku.

b)metóda A, B, C – vychádza z poznania, že nie všetky materiálové vstupy sú pre podnik rovnako dôležité. Nakupované materiálové vstupy sa rozdelia podľa ich relatívneho podielu na celkovej hodnote nakupovaných materiálov do skupín A, B, C môže ich byť aj viac. pri zostavovaní čiastkových plánov nákupu sa potom venuje najväčšia pozornosť skupine A, ktorá má najvyšší hodnotový podiel na obstarávaných materiáloch. Predpokladá sa, že v tejto oblasti možno dosiahnuť najvyššie úspory nákladov.

Konkrétne postupy určovania potrieb materiálu

Vychádzajú vždy zo špecifických podmienok podniku. Patria sem:

a)výrobková metóda
b)metóda typových reprezentantov
c)metóda analógie

Objednávanie materiálov a riadenie zásob

Rozhodujúcim problémom pri objednávaní materiálu je predovšetkým určenie časového momentu objednávania tzv. bodu objednávky. Pod časovým momentom objednávania rozumieme začiatok obstarávacieho procesu. Časový interval, ktorý sa začína časovým momentom objednania a končí v okamihu, keď sa obstarávaný materiál dopraví do skladu nákupcu sa nazýva obstarávací čas. Na určenie časového momentu objednania vplýva viac faktorov:

-čas spotreby – je to obdobie, za ktoré sa spotrebuje dodané množstvo materiálu
-objednávací čas – je to časový interval potrebný na vybavenie objednávky
-dodací čas dodávateľa – predstavuje lehotu, ktorú potrebuje dodávateľ na realizáciu prijatej objednávky
-prepravný čas – je dodacím časom prepravcu
-manipulačný čas príjmu materiálu – je to čas na preberanie materiálu od prepravcu na sklad
-poistný čas
-iné časy

Ukazovatele hodnotenia úrovne riadenia zásob

Medzi najpoužívanejšie ukazovatele patria:

1.miera obratu zásob – môže sa vyjadriť dvojakým spôsobom:

a)počet obrátok
V
O = ľľ
Z

V = výkony, tržby, obrat
Z = priemerná zásoba v sledovanom období
O = obrat

b)doba obratu
Z
Do = ľľľľd = počet dní v sledovanom
Vobdobí
ľľ
d

2.rentabilita zásob

Zisk
Rz = ľľľľ x 100
Zásoby
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9918 589 slov
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 3.0062 3455 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.