referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfonz
Sobota, 28. januára 2023
Materiálové hospodárstvo podniku
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 209
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 11m 0s
Pomalé čítanie: 16m 30s
 
Preprava, príjem, skladovanie a výdaj materiálu

Preprava


S prepravou súvisí predovšetkým problém výberu dopravných prostriedkov. Ide vlastne o rozhodnutie o spôsobe dopravy objednaného materiálu. V zásade môžu byť dva základné spôsoby dopravy: vlastnými prostriedkami a cudzími prostriedkami.

Z hľadiska použitia dopravných prostriedkov môže ísť o dopravu:

-automobilová
-železničná
-lodná
-letecká
-špeciálnymi prostriedkami

Spôsob prepravy materiálu sa volí vzhľadom na hospodárnosť a špecifické vlastnosti prepravovaného materiálu. Jednotlivé druhy dopravy sa odlišujú výškou nákladov a časom, ktorý potrebujú na realizáciu prepravy. (letecká doprava je rýchla, ale drahá)

Príjem

Na prepravu nadväzuje príjem materiálu. Každý príjemca by mal vykonať dôkladnú kvantitatívnu a kvalitatívnu kontrolu materiálu. Kontrola sa uskutočňuje dvakrát a to pri preberaní od prepravcu a na sklade príjemcu. Zistené nedostatky pri príjme materiálu treba zaznamenať formou zápisnice, ktorá je podkladom na prípadné reklamačné konanie. Evidenčnými dokladom príjmu sú príjemky materiálu.

Skladovanie

Zabezpečiť synchrónnosť (časovú súbežnosť) podnikového procesu od vstupov do výroby až po predaj hotových výrobkov je funkciou skladov. Sklady plnia tieto funkcie:

-príjem materiálu
-ochrana materiálu
-manipulácia s materiálom
-organizácia a kontrola uskladnenia materiálu

Výdaj

Skladovanie materiálu sa končí výdajom do výroby. Výdaj sa realizuje v súlade s časovým a objemovým plánom výroby. Každý výdaj materiálu zo skladu sa musí evidovať – výdajky materiálu.

Evidencia zásob

Na sledovanie stavu a pohybu zásob v skladoch si vedie každý podnik dôkladnú evidenciu týchto skutočností.

Skladová evidencia predstavuje účtovnícke, štatistické a operatívne záznamy o stave a pohybe zásob v skladoch. Spôsob vedenia skladovej evidencie je rôzny. Závisí od veľkosť podniku, sortimentu a množstva skladových tovarov, technického vybavenia a pod.

Poznáme rôzne metódy evidencie zásob:

1.metódy vizuálnej kontroly – predstava týchto metód je pravidelné vykonávanie vizuálnej kontroly zásob a zaznamenanie zistených skutočností.

A.knihy záznamov – pri prehliadke zásob stačí, ak si urobíte skutočné poznámky. Aby bolo možné informácie čo najlepšie využiť treba robiť vizuálne kontroly v pravidelných intervaloch. Vedenie jednoduchej knihy záznamov z vizuálnej kontroly je vhodné skôr pre malé podniky.

B.metóda lístkov na regáloch – na regáloch, kde sú uskladnené zásoby sú pripevnené lístky, ktoré obsahujú základné informácie potrebné na kontrolu zásob. Odporúča sa v nich uvádzať:

-poradové číslo tovarovej položky – ak má podnik systém klasifikácie zásob
-opis tovarovej položky – jej názov
-minimálne množstvo, ktoré by malo byť vždy na sklade – rezervná zásoba
-názov – meno dodávateľa

Vždy, keď sa z regála vyberie určité množstvo skontrolujeme stav v regáli. Ak sa stav zásoby zníži na množstvo, pri ktorom už tovar treba doobjednať, do poznámkového zošita sa urobí poznámka na objednanie.

C.systém dvoch regálov – skladovaný tovar ukladáme do dvoch regálov, pričom berieme najskôr z jedného až dovtedy, kým sa vyprázdni. Vtedy objednáme potrebné množstvo na znovu naplnenie regála a začne sa spotrebúvať tovar z druhého regála.

2.metóda písomných záznamov – používa sa vtedy, keď podnik potrebuje viac informácií o mojich zásobách

A.metóda skladových kariet

–používa sa pri zásobách s malým počtom kusov
-záznam na skladovej karte zvyčajne obsahuje:
-názov skladovaného tovaru
-všetky pohyby v množstve zásob
-údaje o nákupných a predajných cenách
-zostatok zásob po každej transakcií

Údaje na skladovej karte sa zaznamenávajú v naturálnej aj peňažnej forme. Problém je, akou cenou oceniť tovar vydávaný zo skladu, ak sme ho obstarali v rôznych nákupných cenách. Používajú sa na to dve metódy:

-metóda FIFO – je založená na dodržaní toho poradia ocenenia pri výdaji, ktoré bolo pri nákupe na sklad
-metóda priemernej obstarávacej ceny

B.metóda skladových blokov – uplatňuje sa rôznych verziách. Najčastejšie sa využíva vo forme, keď nepotrebujeme presné informácie o fyzickom stave zásob. Zaznamenávajú sa tu iba peňažné hodnoty všetkých transakcií. Výdaje sa evidujú v predajných cenách.

C.metóda skladových lístkov – podstata tejto metódy je v tom, že na každý kus tovaru, ktorý je prijatý na sklad sa pripevní skladový lístok, na ktorom by mali byť minimálne tieto údaje:

-nákupná a predajná cena
-dátum nákupu

Niektoré informácie sú kódované, ak podnik nechce, aby sa ich dozvedel zákazník.
 
späť späť   1  |  2  |   3   
 
Podobné referáty
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 2.9918 589 slov
Materiálové hospodárstvo podniku SOŠ 3.0062 3455 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.