referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Miroslav
Streda, 29. marca 2023
Odbytové činnosti
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 890
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Odbyt a marketing

Odbyt – súbor činností, ktoré súvisia so zabezpečením umiestnenia a úspešnosti výrobku na trhu
Teória odbytu – skúma zákonitosti, ktoré určujú výsledky predaja podniku a učí, ako ich využívať v praxi.

Najfrekventovanejšie sú dve odbytové teórie:

1.funkcionálna odbytová teória

– vychádza zo základných funkcií odbytu. Všíma si viac vecnú stránku odbytového procesu a často sa označuje pojmom odbytová logistika. Ako základné funkcie odbytu sa uvádzajú:

a.dodať tovar na miesto spotreby – priestorová funkcia
b.dodať tovar v správnom čase – časová funkcia
c.dodať tovar v požadovanom množstve – kvantitatívna funkcia
d.prenášať informácie medzi dodávateľom a odberateľom – komunikačná funkcia

2.nástrojová odbytová teória

– je založená na tom, že výsledok predaja závisí od využitia odbytových nástrojov. Táto odbytová teória sa nazýva marketing a nástroje, s ktorými pracuje, sa označujú ako marketingové nástroje odbytovej politiky - marketingový mix. Za najdôležitejšie nástroje marketingového mixu sa považujú:

a.kontraktačná politika podniku – cenová politika
b.výrobková politika podniku
c.komunikačná politika podniku
d.distribučná politika podniku

Prieskum trhu

-je predpokladom správneho rozhodovania v odbytovej politike podniku

Členenie prieskumu:

1.podľa objektu (predmetu) skúmania – patrí sem:

-hospodársky prieskum – zameriava sa na zistenie objektívnych veličín trhu (preto sa nazýva objektívny prieskum), ktoré sú kvantifikovateľné. Medzi takéto veličiny patria: obrat (objem predaja), cena tovaru, počty a štruktúra kupujúcich a predávajúcich (konkurencia)
-sociologický prieskum, sleduje osoby na trhu a ich správanie (preto sa nazýva subjektívny prieskum). Zameriava sa jednak na vonkajšie charakteristiky osôb (pohlavie, vek, povolanie, príjem) a jednak na ich vnútorné pocity (predstavy, názory, motívy)

2.podľa časového hľadiska – patrí sem:

-analýza trhu – získame údaje o momentálnej situácií na trhu. Hovoríme o tzv. statickom prieskume.
-sledovanie trhu – znamená neustále sledovanie zmeny trhových situácií. Hovoríme o dynamickom prieskume trhu.

3.podľa metód získavania informácií

-primárny prieskum – orientuje sa na získavanie informácií priamo na trhu. Nazýva sa aj prieskum v teréne.
-sekundárny prieskum – ide o spracovanie a vyhodnotenie zistených údajov. Označuje sa aj ako prieskum od písacieho stroja.

 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.