referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Podnik a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Podnikové ciele

Činnosť každého podniku je podriadená jeho cieľom. Stanovenie týchto cieľov ovplyvňuje okolie podniku, ktoré nazývame podnikateľské prostredie. V rámci podnikateľského prostredia vznikajú potom dvojaké vzťahy:

1.horizontálne vzťahy – sú to vzťahy s inými podnikmi
2.vertikálne vzťahy – vznikajú pôsobením štátu

Pri vytyčovaní podnikových cieľov musí brať podnik do úvahy jednotlivé záujmové skupiny, ktoré sa vyskytujú v jeho prostredí. Rozlišujeme dva druhy záujmových skupín:

1.interné (vnútorné) – napríklad vlastníci, manažéri
2.externé (vonkajšie) – dodávatelia, odberatelia, štát

Najdôležitejší spomedzi podnikových cieľov je vrcholový cieľ. Najčastejšie to býva dosiahnutie zisku. Na dosiahnutie vrcholového cieľa však treba obvykle vytýčiť niekoľko čiastkových cieľov.

Ciele možno členiť:

1.z časového hľadiska

-dlhodobé ciele – 3 až 5 rokov
-krátkodobé ciele – 1 až 3 roky

2.podľa obsahu

-ekonomické – súvisia s ekonomickou činnosťou podniku, patria sem: výška výnosov, výška zisku, objem vyrobených výrobkov, ich kvalita, likvidita – platobná schopnosť
-sociálne – sú podriadené ekonomickým cieľom, pretože plnenie ekonomických cieľov vytvára predpoklad na plnenie sociálnych cieľov, starostlivosť o zamestnancov

Založenie a vznik podniku

Na začiatku každého podnikania býva obyčajne dobrý nápad, ktorý umožní využiť existujúce možnosti na trhu. Dobrý nápad treba prepracovať do podoby podnikateľského zámeru. Treba sa zamerať na:

1.na vecno-technickú stránku – musíme nájsť vhodný predmet podnikania, zvoliť vhodnú technológiu výroby.
2.na právno-organizačnú stránku – musíme zvážiť či bude a. s., s.r.o.
3.na ekonomickú stránku – aké budú náklady podniku, výnosy, aký by mal byť zisk

Súčasťou podnikateľského zámeru by mal byť zakladateľský rozpočet. Ten by mal obsahovať:

-rozpočet nákladov, výnosov a zisku
-rozpočet potreby dlhodobého a krátkodobého majetku
-rozpočet zdrojov financovania

Podnik môže potom vzniknúť zápisom do obchodného registra alebo získaním živnostenského oprávnenia.

Zrušenie a zánik podniku

Dôvody na zrušenie podniku môžu byť:

-uplynutie doby, na ktorú bol podnik založený
-dosiahnutie účelu, na ktorý bol podnik založený
-rozhodnutie podnikateľa o dobrovoľnom zrušení
-rozhodnutie súdu
-vzájomná dohoda spoločníkov
-vyhlásenie konkurzu

Zrušenie podniku môže prebehnúť bez likvidácie alebo s likvidáciou. Bez likvidácie sa podnik ruší vtedy, ak ide o jeho dobrovoľné zrušenie a podnik má svojho právneho nástupcu. V procese likvidácie sa rozpredáva majetok podniku, a takto získané peniaze sa použijú na uhradenie záväzkov podniku. Ak po uspokojení nárokov veriteľov zostane likvidačný zostatok rozdelí sa medzi majiteľov podniku.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.