referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Podnik a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Krátkodobý majetok podniku

Pôsobí v podnikovom transformačnom procese krátkodobo (do 1 roka) a celý sa v ňom spotrebúva. Člení sa:

1.Peňažné prostriedky - pokladničná hotovosť, ceniny, vkladové účty v bankách
2.Zásoby – sem patria materiály, nedokončená výroba, výrobky

-Materiály – členia sa na 2 skupiny – sú to výrobkové materiály a technologické materiály
-Nedokončená výroba – sú to produkty, ktoré už prešli určitými výrobnými stupňami, ale ešte nie sú hotovými výrobkami. Napr. šitie šiat
-Výrobky – sú hotové výsledky výroby podniku určené na predaj

3.Pohľadávky – vznikajú voči odberateľom, predstavujú určitý nárok podniku voči svojim dlžníkom. Môžu vzniknúť aj voči zamestnancom, štátu a pod.
4.Krátkodobý finančný majetok - sa často spája s peňažnými prostriedkami. Patria sem cenné papiere obstarané za účelom obchodovania s nimi (vlastné akcie, nakúpené dlhopisy)

Charakteristickým znakom krátkodobého majetku je jeho ustavičný pohyb, v ktorom sa mení z jednej formy na druhú. Nazývame to kolobeh krátkodobého majetku.

Pracovná sila

-je súhrn fyzických a duševných schopností človeka.

Práca je činnosť, pri ktorej sa fyzické a duševné schopnosti pracovných síl využívajú na tvorbu nových výrobkov a služieb. Množstvo vynaloženej práce sa meria dĺžkou odpracovaného času alebo počtom pracovníkov. Pre podnik je však zaujímavá produktivita práce. Najčastejšie sa vyjadruje ako vzťah množstva vyrobenej produkcie k času spotrebovanému na jeho výrobu.

Q
Pp = ľľ
T

Q = množstvo vyrobenej produkcie
T = čas potrebný na jeho výrobu
Pp = produktivita práce

Prevrátená hodnota produktivity práce je prácnosť, ktorá vyjadruje spotrebu času na výrobu jedného výrobku.

T
P = ľľ
Q
P = prácnosť

Pracovníkovi patrí za vykonanú prácu mzda. Mzda je teda cenou práce jednotlivých pracovníkov podniku. Rozlišujeme niekoľko foriem miezd:

-časová mzda – závisí od odpracovaného času
-úkolová mzda – závisí od dosiahnutého výkonu pracovníka
-podielová mzda – je určená ako určitý podiel z dosiahnutých výkonov

Ďalej je nutné odlíšiť pojem hrubá mzda. Vypočítava sa pracovníkovi v závislosti od odpracovaného času alebo dosiahnutého výkonu. Čistú mzdu vyplatí podnik pracovníkovi po odpočítaní dane a povinných príspevkov. Mzda vyjadrená v peniazoch je nominálna mzda. Reálna mzda vyjadruje množstvo tovarov, ktoré si môže pracovník za svoju mzdu kúpiť.

Zabezpečenie výrobných faktorov

Investičná činnosť podniku


Úlohou investičnej činnosti podniku je zabezpečiť pre podnik potrebný dlhodobý majetok, nazývame investovanie. Výdavky, ktoré súvisia s obstarávaním a modernizáciou jednotlivých zložiek dlhodobého majetku sa označujú investície. Možno ich rozdeliť:

1.Podľa účelu

-Čisté – spájajú sa s rozširovaním hospodárskej činnosti podniku (nový majetok)
-Obnovovacie – slúžia na obnovu opotrebovaného dlhodobého majetku (oprava starého)

2.Podľa druhu majetku

-Hmotné
-Nehmotné
-Finančné

Ak má byť investičná činnosť efektívna vyžaduje si podrobnú prípravu, treba je plánovať – investičné plánovanie.
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.