referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dalibor
Štvrtok, 20. januára 2022
Podnik a podnikateľská činnosť
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 674
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8.1
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 13m 30s
Pomalé čítanie: 20m 15s
 
Zásobovacia činnosť podniku

Úlohou zásobovania je zabezpečiť podnikový transformačný proces potrebným materiálom a tovarmi, v požadovanom množstve, kvalite a sortimente. Zásobovacia činnosť zahŕňa nákup, prepravu a skladovanie. Nákup spravidla vykonáva poverený pracovník, pričom treba zvoliť najvhodnejších dodávateľov, najvhodnejší spôsob dodávok. Pri preprave zásob môže podnik používať vlastné dopravné prostriedky alebo môže využiť služby prepravných organizácii. Všetkým týmto činnostiam však musí predchádzať plánovanie zásob.

Personálna činnosť podniku

-Sa zameriava na získavanie a zamestnanie pracovníkov potrebných v podnikovom transformačnom procese. Tejto činnosti musí predchádzať plánovanie potreby pracovníkov.

Pracovníkov možno rozdeliť:

1.robotníci

-výrobní – pôsobia priamo vo výrobnom procese, zúčastňujú sa výroby
-pomocníci – pôsobia v pomocných výrobných procesoch alebo v obslužných procesoch

2.technickí, administratívni a riadiaci pracovníci – zúčastňujú sa na riadení alebo vykonávajú administratívne činnosti
3.ostatní pracovníci

Podniky získavajú pracovníkov buď vlastným výberom alebo pomocou úradov práce (úrad práce, sociálnych vecí a rodiny). Vzájomné vzťahy medzi podnikom a zamestnancami sú predmetom kolektívneho vyjednávania. Toto vedie k uzatvoreniu kolektívnej zmluvy. Pracovný pomer vzniká uzatvorením pracovnej zmluvy. Tá musí obsahovať:

-druh práce
-miesto výkonu
-deň nástupu do práce
-ďalšie podmienky (mzda, skúšobná doba...)

Podnik je povinný prideľovať pracovníkovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu, vytvárať podmienky pre úspešné plnenie pracovných povinností. Pracovníci sú povinný vykonávať prácu podľa pracovnej zmluvy a dodržiavať predpisy týkajúce sa vykonanej práce. Pracovný pomer sa môže rozviazať viacerými spôsobmi:

-dohodou – musí to byť písomne
-výpoveďou zo strany pracovníka alebo zo strany podniku – písomne podnik musí uviesť dôvod
-okamžitým zrušením – porušenie pracovnej disciplíny
-zrušením v skúšobnej dobe – bez udania dôvodu
-smrťou pracovníka alebo zánikom podniku

Tvorba podnikových výkonov

Výkonmi podniku sa zabezpečuje hospodárne využitie výrobných faktorov pri dosahovaní podnikových cieľov. Za optimálnu kombináciu sa považuje taká kombinácia, ktorou sa požadované množstvo výrobkov vyrobí s minimálnymi nákladmi.

Kombinácia výrobných činiteľov

Niekedy sa proces tvorby podnikových výkonov označuje ako výrobný proces. Výrobný proces možno posudzovať z troch hľadísk:

1.vecného hľadiska - je to proces premeny výrobných faktorov na požadované výrobky a služby
2.z hľadiska organizácie - je to proces, v ktorom podnik kombinuje navzájom výrobné faktory
3.z hodnotového hľadiska - je to proces zhodnocovania vloženého kapitálu (dosiahnuť zisk)

Podobne ako iné činnosti, aj podnikové výkony treba plánovať - plánovanie podnikových výkonov.
 
späť späť   3  |  4  |   5   
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.