referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kazimír
Pondelok, 4. marca 2024
Výroba a výrobné podniky
Dátum pridania: 23.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: scandy
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 868
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.6
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 9m 20s
Pomalé čítanie: 14m 0s
 
Výrobné podmienky a ich činnosť

Pri použití kritéria podnikového výkonu možno podmienky rozdeliť:

1.ťažobné podniky
2.výrobné podniky
3.podniky služieb

Výrobou rozumieme podnikovú činnosť (proces), v ktorej sa transformujú (pretvárajú) výrobné vstupy na výrobné výstupy.

Podstatu výroby vystihujú jej charakteristiky:

1.výroba ako transformačný proces (vecná stránka výroby) – to znamená, že výroba je procesom, v ktorom sa menia výrobné vstupy na výrobné výstupy
2.výroba ako kombinačný proces (organizačná stránka výroba) – to znamená, že výroba je kombináciou výrobných faktorov a cieľom vytvoriť výrobok
3.výroba ako reprodukčný proces (hodnotová stránka výroby) – to znamená, že výroba je kolobehom procesom financovania a investovania

Ciele výroby

Rozlišujeme:

1.kvalitatívne ciele – môžu byť dvojaké:

-produktivita (princíp maxima) – s danými vstupmi dosiahnuť maximum výstupov
-hospodárnosť (princíp minima) – dané výstupy dosiahnuť s minimom vstupov

2.kvantitatívne ciele - znamená zhotoviť výrobky v požadovanom množstve

Členenie výroby

1.podľa výrobného programu

-základná – výstupom sú výrobky hlavného výrobného programu
-doplnková – výstupom sú výrobky, ktoré nie sú hlavným výrobným programom
-pridružená – výstupom sú výrobky, ktoré nesúvisia so špecializáciou podniku. Používajú sa iné technológie, iné postupy, suroviny …

2.podľa vzťahov k výrobnému procesu

-hlavná – zahŕňa operácie na zhotovení základného výrobku, takto vyrobené výrobky sú určené na odbyt
-pomocná – je produkcia týchto výrobkov, ktoré zabezpečujú hlavnú výrobu, väčšinou ostávajú v podniku
-vedľajšia – je to výroba rôznych druhov energií, potrebných v hlavnej a pomocnej výrobe

3.výroba podľa hromadnosti

-hromadná – vyrába sa jeden alebo malý počet druhov výrobkov vo veľkom množstve. Charakteristika tu je vysoká opakovateľnosť, je tu možné zamestnať zamestnancov s nižšou kvalifikáciou, je tu vysoká produktivita práce.
-sériová – je medzistupňom hromadnej a kusovej výroby. Jednotlivé druhy produkcie sa po určitom čase striedajú – výroba v sériách. Rozlišujeme: veľkosériovú, strednosériovú, malosériovú.
-kusová – vyrába sa tu veľký počet druhov výrobkov v malom množstve. Vyžaduje sa tu vysokokvalifikovaná pracovná sila. Je tu náročná konštrukčná a technologická príprava výroby.

4.podľa fáz

-predhotovujúca – určitý spôsobom sa pripravuje východiskový materiál pre konkrétnu zhotovujúcu fázu.
-zhotovujúca – z takto upraveného materiálu sa vyrába konkrétna súčiastka alebo iná časť výrobku. Pri jednoduchých výrobkoch býva zároveň aj dohotovujúcou.
-dohotovujúca – získava sa tu konečná podoba výrobku.

5.podľa priebehu (spojitosti) výrobných procesov

-spojitá
-nespojitá
 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.