referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vieroslava
Štvrtok, 30. marca 2023
Komoditná burza Bratislava (KBB)
Dátum pridania: 19.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 699
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 

Úvod

Profil Burzy: Komoditná burza Bratislava (KBB), resp. do 1. 10. 1998 v pôvodnom názve Bratislavská medzinárodná komoditná burza (BMKB), vznikla na základe licencie Ministerstva hospodárstva SR 8. 12. 1992 podľa zákona č. 229/92 Zb. o komoditných burzách. Najvyšším orgánom KBB je Valné zhromaždenie, štatutárnym a riadiacim orgánom je Burzová komora.

KBB vznikla ako prvá a dodnes zostala jediná fungujúca komoditná burza na Slovensku. Zmyslom existencie komoditnej burzy je potreba všestranne dôveryhodného organizátora trhu, ktorý vytvára predpoklady pre tvorbu rovnovážnych cien a zaručuje plynulý tok financií a tovarov.

Poslaním KBB je zabezpečiť transparentnú realizáciu burzových obchodov a služieb podľa požiadaviek klientov s garanciou dodávky a platby.

KBB je miestom, kde sa stretávajú tí, ktorí okrem zisku hľadajú aj serióznosť, korektnosť a pevné pravidlá hry. Tieto zaručujú premenu vysloveného „kupujem“ na zaplatím a „predávam“ na dodám.

Systém obchodovania

Obchodovanie na KBB je zo zákona organizované na členskom princípe. Členom KBB sa môže stať každá fyzická a právnická osoba, ktorá splní podmienky členstva dané Štatútom KBB. Na burzovom parkete môžu priamo obchodovať len brokeri členov KBB. Ďalšie subjekty obchodujú prostredníctvom týchto členov. Ich vzťah je upravený zmluvou o poskytovaní služieb, na základe ktorej poveruje klient člena KBB zastupovaním pri obchodovaní na burze. Všetky podmienky, uvedené klientom v zmluve, je zástupca povinný v plnej miere dodržať a za ich dodržanie nesie priamu zodpovednosť.

Cena sa tvorí na burzovom parkete reakciami brokerov na protiponuky slovami „kupujem“ alebo „predávam“. Uzatvorený obchod je medzi členmi burzy písomne potvrdený kontraktom (závierkovým listom) KBB. Podmienky závierkového listu, uzatvoreného medzi členmi burzy, plnia klienti.

V sekcii obchodovania s povoleniami na emisie skleníkových plynov sa pripravuje obchodovanie v elektronickom obchodnom systéme, ktorý nahradí prezenčné obchodovanie s emisiami na parkete burzy.

Zúčtovacie stredisko Komoditnej burzy Bratislava

Zúčtovacie stredisko KBB, a.s. zabezpečuje zúčtovanie, prefinancovanie a garantovanie plnenia burzových obchodov v tovarovej aj futures sekcii Komoditnej burzy Bratislava.

Prepracovaným záručno-zúčtovacím systémom neplnenie alebo poruchové plnenie záväzkov oboch zmluvných strán vyplývajúcich z uzavretých burzových obchodov obmedzuje na minimum. Prípadný spor, ktorý však doteraz nenastal, je pripravený riešiť Rozhodcovský súd KBB.

•ZS KBB predstavuje 100%-nú garanciu plnenia záväzkov z uzavretých burzových obchodov pre všetky zmluvné strany.
•ZS KBB pomáha kupujúcemu prefinancovať obchody uzatvorené v tovarovej sekcii za dohodnutých podmienok poskytnutia a zaručenia úveru.
•ZS KBB už siedmy rok prefinancováva obchody so skladiskovými listami, pričom v roku 1998 po prvýkrát podľa nového zákona č.144/98 Z.z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste.
•ZS KBB od roku 1998 poskytuje úvery na skladiskové záložné listy podľa zákona č.144/98 Z.z. o skladiskovom záložnom liste a tovarovom záložnom liste.

Predmet a druh burzových obchodov

Svojim klientom KBB ponúka celú škálu burzových produktov, ktorú sa snaží podľa ich potrieb a požiadaviek trhu stále rozširovať. V súčasnosti si môžu naši členovia a ich klienti vybrať z uvedených produktov KBB:

Tovarová sekcia

V tovarovej sekcii sa obchodujú burzové tovary, ktoré nie sú zaradené do ostatných sekcii. Predmetom obchodov na Burze sú tieto komodity: kovy a výrobky z nich, palivá a nerastné výrobky, poľnohospodárske produkty živočíšne a rastlinné, potraviny a pochutiny, drevo a výrobky drevospracujúceho priemyslu, chemické výrobky a výrobky gumárskeho priemyslu, výrobky strojárskeho, vrátane elektrotechnického priemyslu, výrobky ľahkého priemyslu, výrobky priemyslu stavebných hmôt, kurzy devíz, elektrická energia, povolenia na emisie skleníkových plynov.

Pri obchodovaní je možné využiť schválené štandardizované kontrakty, ktoré zefektívňujú a zrýchľujú obchodovanie a kontrolu kvality tovarov.

Obchodovanie v tovarovej sekcii prebieha na prezenčnom burzovom zhromaždení každý utorok o 13,00. Burzové obchody je možné uzatvárať aj v čase medzi burzovými zhromaždeniami.

Obchodovanie v tovarovej sekcii je vhodné aj pre verejné inštitúcie pri verejnom obstarávaní a odpredaji tovarov, surovín alebo strategických zásob. Štatút KBB schválený Ministerstvom hospodárstva SR umožňuje burze vykonávať organizovanie dražieb, aukcií, verejných súťaží a užších súťaží vo verejnom i súkromnom obstarávaní.

Postup pri obchodovaní s tovarom:

1. Aktuálna ponuka a dopyt tovarov v listingu je uvedený na www.kbb.sk
2. Výber brokera, podpis zmluvy o zastupovaní
3. Zadávanie ponúk a dopytov, ur_ovanie ceny
4. Uzavretie obchodu na KBB
5. Splatenie kúpnej ceny na ú_et brokera v Zú_tovacnom stredisku KBB, a.s.
6. Odobratie tovaru, kontrola kvality
7. Fakturácia, úhrada tovaru z ú_tu ZSKBB

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.