referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ondrej, Andrej
Streda, 30. novembra 2022
Výber vhodných nástrojov distribučnej politiky vo finančnej inštitúcii.
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 821
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 14m 40s
Pomalé čítanie: 22m 0s
 
Úvod

Pojem distribučná politika možno chápať ako politiku miesta. Je to v podstate preklad z anglického Place (miesto). Distribučná politika zahŕňa plánovanie stratégie distribučného reťazca, parametre, ako sú vzdialenosť k zákazníkovi, politiku predajných miest a starostlivosť alebo prácu so zákazníkom v mieste jeho kontaktu s inštitúciou.

Distribučnej politike alebo politike miesta v systéme marketingového mixu (známej ako 4P) priraďujeme druhé miesto. Na druhom mieste je zákazník a kontakt s ním. Práve vo fyzickom kontakte so zákazníkom máme unikátnu možnosť skúmať jeho potreby a učiť sa mu porozumieť, čo je v podstate nevyhnutnou podmienkou a podstatou uplatnenia marketingovej filozofie v praxi.

V súčasnosti je Tatra banka moderná univerzálna banka s komplexnou ponukou bankových služieb a riešení v oblasti spravovania financií pre firemných ako aj individuálnych klientov. Prostredníctvom svojej siete vyše 140 obchodných miest pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska. Dlhodobo si udržiava dominantnú pozíciu v oblasti poskytnutých úverov pre firemných klientov, elektronického bankovníctva, asset manažmentu, hypotekárnych úverov, platobných kariet, či privátneho bankovníctva. Poslaním Tatra Banky je byť vedúcim, inovačným poskytovateľom finančných služieb s nízkymi nákladmi, ktorý sa orientuje na zákazníka a svoje služby poskytuje prostredníctvom distribučných kanálov, ktoré uprednostňujú klienti na trhoch, kde môže Tatra Banka vytvoriť hodnotu. Kľúčom k dobrému bankovníctvu Tatra Banky je distribučná filozofia „klikni-zavolaj-príď“. Je to flexibilná kombinácia internetu, call-centier, sprostredkovateľov a pobočiek, ktoré umožňujú Tatra Banke poskytovať to, čo súčasný zákazník očakáva: neobmedzený prístup, maximálne pohodlie, okamžité a presné vybavenie, osobné poradenstvo, riešenia šité na mieru a konkurenčné sadzby. Finančná sila, široký okruh jej produktov a služieb, široká diverzifikácia zdrojov zisku a dobré rozdelenie rizika tvoria základ kontinuity a potenciálneho rastu Tatra Banky. Tatra Banka sa snaží o citlivé vyváženie záujmov svojich zákazníkov, akcionárov, zamestnancov a celkovej spoločnosti. Očakáva, že všetci jej zamestnanci budú dodržiavať obchodné zásady. Tieto zásady sú založené na základných hodnotách Tatra Banky: citlivý prístup k potrebám zákazníkov, podnikavosť, profesionalita, tímová práca a súdržnosť.

Distribúcia

Úlohy distribúcie:

•vytváranie hodnoty, ktorá vystupuje vo forme pridanej hodnoty
•vytváranie rovnováhy medzi ponukou a dopytom

Distribučná politika sa formuje medzi dvomi základnými formami – priamou a nepriamou distribúciou. Výber distribúcie závisí od typu produktu, cieľových segmentov trhu (skupín návštevníkov alebo trhov) ale aj od celkovej konkurencieschopnosti produktu.

Nástroje distribučnej politiky vo finančnej inštitúcii:

•Distribučné kanály

oPobočky
oBankomaty
oInternet
oTelekomunikačné nástroje

Nástroje musia byť vyvážené, v synchronizácii, čas nasadenia nástroja, tempo nasadenia jednotlivých nástrojov.

Distribučné kanály

Distribučné kanály informácií by mali umožňovať korektné, včasné a cenovo efektívne poskytovanie relevantných informácií ich užívateľom. Distribučné kanály informácií môžu byť rovnako dôležité, ako obsah informácií ako takých. Na výber distribučných kanálov vplýva : image produktu, komplexnosť produktu, trvanlivosť produktu, Finančná situácia sprostredkovateľa.

Distribučné kanály pre privátne bankovníctvo:

Privátne bankovníctvo sa v Tatra Banke zameriava na majetné fyzické osoby, ktoré disponujú finančným majetkom presahujúcim objem stanovený bankou. Hlavným cieľom privátneho bankovníctva je komplexná starostlivosť o klienta a zabezpečovanie potrieb klientov pri správe ich majetku. Prístup ku klientom zohľadňuje zásady diskrétnosti, komplexnosti, flexibility a individuality. Spolu s klientom spracováva banka predstavu o investíciách, ich praktickej a časovej realizácii. V privátnom bankovníctve pripravila banka osobitné služby, v rámci ktorých ponúka klientom partnerský vzťah pri zaujímavých investičných projektoch.

Pre klientov privátneho bankovníctva banka začala budovať dva distribučné kanály - internet banking a sieť privátnych bankárov. Osobitný dôraz kladie práve na vysokokvalifikovaných a skúsených privátnych bankárov. Ich úlohou je predstavovať produkty a služby banky existujúcim a potenciálnym klientom. Úroveň služieb a komfort, ktorý ponúkame klientom, bol a naďalej zostane budovaný na úsilí prichádzať za klientmi a využívať ich čas maximálne efektívne.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.