referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Vilma
Streda, 29. mája 2024
Metódy skúmania ekonomických javov a procesov
Dátum pridania: 12.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: DeeJay
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 718
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.1
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 5m 10s
Pomalé čítanie: 7m 45s
 
Zložitosť ekonomickej reality si vyžaduje aby ekonómovia pri skúmaní ekonomický procesov využívali čo najdokonalejšie metódy. Dôlešitou schopnosťou vo vzťahu k ekonomickej analýze je umenie zovšeobecňovaia poznatkov a schopnosť abstraktne myslieť. Jedine abstraktným myslením je možné rozoznať nepodstatné a vylúčiteľné zložky od dôležitých, prepojiť podstatné prvky do správnych vzájomných väzieb. Pre správne analyzovanie a následné pporovnávanie javov v ekonomike je nevyhnutné, aby analyzované javy nastávali v rovnakých podmienkach. Inak sa objavia chybné závery príčinách a dôsledkoch javov, zavinené zložitosťou podmienok ekonomického života. Veda zaoberajúca sa skúmaním ekonomických javov a procesov sa nazýva metodológia ekonómie. Je súhrnom všetkých metód, používaných pri rozoberaní najrôznejších ekonomických javov a procesov.

Medzi klasické metódy skúmania patria:
• analýza javov a procesov
Rozklad celku na jeho jednotlivé časti a prvky s cieľom čo najdokonalejšieho poznania subčastí systému.
• syntéza javov a procesov
Skúmanie javov jako celku, a to pomocou skladby častí a prvkov celku
• indukcia javov a procesov .
Postup vedúci k zovšeobecneniu získaných poznatkov na základe skúmania všetkých dostupných javov alebo len časti týchto javov.
• dedukcia
Postup od všeobecného k jednotlivému, při ktorom sa na základe poznatkov a tvrdení, ktoré sa považujú za objektívne, logicky vyvodzuje pravdivý záver.
• komparácia
Porovnávanie javov v čase a priestore., spenie k identifikácii ich spoločných, prípadne rozdielnych stránok.
• abstrakcia
Zameranie sa na podstatu ekonomických javov a procesov. Ekonomické modely poskytujú informácie o základných vzťahoch príčin a následkov a predstavujú efektívny nástroj pre ekonomické rozhodovanie nejakého aspektu ekonómie. Vyjadrujú sa pomocou rovníc, grafov, tabuliek, majúcich veľkú vypovedaciu schopnosť. Zdrojmi poznania ekonómie sú často štatistiky. Ekonometria, pomocná ekonomická disciplína, využíva v praxi matematické a štatistické postupy na testovanie ekonomických hypotéz a ekonomických parametrov.
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.