referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tamara
Streda, 26. januára 2022
Marketingový informačný systém
Dátum pridania: 12.01.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: DeeJay
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 173
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 5.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 8m 50s
Pomalé čítanie: 13m 15s
 

Nevyhnutnou podmienkou oboch foriem je správna formulácia otázok, ktorá zabezpečí správnosť a požadovanú kvalitu získaných informácií.
Oproti týmto technikám, ktoré sú pomerne výhodné, keďže umožňujú oslovenie väčšej vzorky v pomerne krátkom čase, vyvstáva osobný rozhovor ako nevýhodný, jeho prioritou však môže byť pružnosť, prispôsobivosť a priama pôsobnosť na opytovaného a prípadné vysvetlenie nejasností, k akému pri anonymných formách nemôže dôjsť.

Na margo dve špecifické formy používané v oblasti marketingového výskumu.

• porovnávanie
systematický výskum vykonávaný školenými pracovníkmi, často za pomoci technických a elektronických zariadení, smerujúci k triedeniu a porovnávaniu zaznamenaných výsledkov, ich následnej analýze a vybudovania databázy kategórií a typov na ktoré je pozorovanie zameriavané.

• experimentálne techniky
1) laboratórne spracovanie výsledkov výskumov – testy a pokusy v riedenom prostredí, sledovanie vplyvov jednotlivých javov, zachytenie reakcií na javy, nachádzanie vysvetlení.
2) experimenty v prirodzenom prostredí – testovací trh

Veľmi dôležitou súčasťou marketingového výskumu je vymedzenie súboru respondentov, keďže respondent nás zaujíma skôr ako príslušník nejakej spoločenskej skupiny. Objektom výskumu bývajú veľmi rôznorodé skupiny z hľadiska ich sociálneho demografického, ekonomického, organizačného a iných začlenení. Respondenti sú vyberaní buď náhodným výberom, tak aby každá jednotka mala rovnakú pravdepodobnosť zaradenia do výberu. K metódam zámerného výberu patrí kvótny výber, spočívajúci vo výbere jednotiek podľa vopred určeného kľúča. V prípadoch keď je potrebné osloviť typických predstaviteľov určitej skupiny dochádza k použitiu typologického výberu.
Cieľom marketingového výskumu je vyvodenie praktických záverov a využitie získaných informácií v praxi. Zhromaždené dáta sa vyhodnocujú v tabuľkách a sprehľadňujú sa v grafoch, pomocou ktorých sa zjednodušuje ich interpretácia a získavanie odpovedí na výskumu predchádzajúce otázky. Jednoduchou formou prezentovateľné stručné a ucelené závery a doporučenia poslúžia zadávateľovi pri vytvorení koncepcie účinnej marketingovej stratégie, či už ako orientačné poznatky, alebo rozsiahle skúmanie, slúžiace ako kvalitný podklad pri zásadných manažérskych rozhodnutiach. .
 
späť späť   2  |  3  |   4   
 
Podobné referáty
Marketingový informačný systém SOŠ 2.9973 374 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.