referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Výrobná činnosť
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 597
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
Výroba

–činnosť, v ktorej sa transformujú výrobné vstupy na výrobné výstupy
-považuje sa za cieľavedomú činnosť

Výrobný program

-je súhrn vyrábaných výrobkov vyjadrený v sortimente a kvalite, na ktorý sa zameriava
-závisí od veľkosti podniku, od druhov a typu výroby
-nie je stabilný, zmeny v ňom nazývame inovácie výrobného programu

Výrobná kapacita

-predstavuje max. výrobnú schopnosť podniku za dané obdobie
-musí disponovať primeranou výrobnou kapacitou
-výrobná kapacita je max. množstvo výrobkov, ktoré môže podnik vyrobiť na svojej technickej vybavenosti za určitý čas pri najlepších org. schopnostiach

ČLENENIE VÝROBY

1.Podľa výrobného programu

-základná- zameriava sa na výrobky, ktoré predstavujú hlavný výrobný program
-doplnková- vyrába výrobky, ktoré nie sú hlavným výr. programom, ale súvisia s jeho špecializáciou
-pridružená- vyrába výrobky, ktoré nepatria do výrobného programu firmy, nesúvisia so špecial. podniku

2.Podľa vzťahu k výrobnému procesu

-hlavná výroba- dáva základný charakter výrobnému procesu
-v nej sa mení tvar a zloženie surovín a materiálu, kt. tvoria podstatu výrobkov
-výrobky sú určené na odbyt
-pomocná- výrobky, ktoré sú potrebné na zabezpečenie hlavnej výroby, iba zriedka opúšťajú podnik
-výroba nákresov, strihov, modelov, nástrojov
-vedľajšia- vyrába rôzne druhy energií potrebných v hlavnej a pomocnej výrobe /výroba elek. energie, stlačeného vzduchu../

3.Podľa spojitosti

-spojitá- výroba prebieha bez časového prerušenia /chemické procesy, výroba elek. energie/
-nespojitá- je charakteristická časovými prestávkami vo výrobnom procese

4.Podľa hromadnosti

-hromadná-výroba jedného alebo malý počet výrobkov vo veľkom množstve
                -vysoká deľba práce, môžu sa zamestnávať aj nekvalifikovaný pracovníci
                -náklady na výrobu sú nižšie a výrobky lacnejšie
-sériová-medzistupeň hromadnej a kusovej výroby
            -výrobky sa vyrábajú v sériách
-kusová-vyznačuje sa neopakovateľnosťou jednotlivých druhov výrobkov
            -z každého druhu sa zhotovuje len 1 kus
            -príprava výroby je veľmi náročná, vyžaduje vysoko kvalif. sily
            -náklady sú vysoké a výrobky drahé

Zákonitosti organizácie výrobného procesu

-hospodárnosť výroby predpokladá uplatňovanie jednotlivých zákonitostí organizácie výrobného procesu
-ich dodržiavanie má pozitívny vplyv na výsledky dosiahnuté v samotnej výrobe

Proporcionálnosť

-znamená vyváženosť jednotlivých zložiek výroby

1.proporcionálnosť vo vzťahu počet pracovníkov a prácnosť výroby

-môže ohroziť dodržiavanie dodacích lehôt alebo môže dôjsť k prezamestnanosti
-narušenie môže znamenať nedostatok robotníkov a výrobky sa nevyrobia načas, alebo je prebytok robotníkov
-nemajú čo robiť, nie je plne pracovne vyťážený

2.proporcionálnosť medzi výrobnými operáciami

-niektorý druh výrobnej operácie narúša plynulosť celého výrobného procesu

Paralelnosť

-znamená súbežné vykonávanie všetkých výrobných operácií
-dosiahne sa tým skrátenie celého výrobného cyklu

Rytmickosť

-znamená rovnomerný a pravidelný priebeh
-je predpokladom ustálenosti výroby
-ukazovateľom je výrobný takt
-je to priemerný časový interval medzi dohotovením dvoch po sebe nasledujúcich výrobkov

Nepretržitosť

-snaha o predlženie výr. procesu bez prerušenia, má kladný vplyv na výsledky výroby
-so zvýšeným počtom prerušení klesá produktivita práce
 
Podobné referáty
Výrobná činnosť SOŠ 2.9525 2001 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.