referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Nina
Piatok, 12. júla 2024
Zásobovacie činnosti
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 678
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Zásoba

-hmotné statky, ktoré sa nachádzajú v podniku a doteraz sa nepoužili na žiaden účel

Zásobovacie činnosti

-sú zamerané na obstaranie hmotných vstupov pre podnikový transformačný proces

Logistika

-vedný odbor, ktorý sa zaoberá:

-fyzickými tokmi tovaru od dodávateľa k odberateľovi /doprava, prebierka, skladovanie/
-informačnými tokmi /dodací list, faktúra, príjemka, výdajka, skladová karta/

Význam zásob

-prekonávajú časový a priestorový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
-zabezpečujú plynulú činnosť podniku

Ciele zásobovania

a)technické-zabezpečiť hmotné vstupy v požadovanej kvalite, sortimentne, čase, množstve, na správne miesto
b)ekonomické-obstaranie a skladovanie zásob pri minimálnych nákladoch

Zásobovacie činnosti

Plánovanie zásob

-2 úlohy:

-plánovanie objemu nákupu zásob podľa druhov materiálu
-stanovenie noriem zásob podľa druhov materiálu

Nákupná činnosť

-zaoberá sa:

-výber vhodného dodávateľa
-právne zabezpečenie dodávky
-uskutočnenie dodávky
-príjem materiálu
-zaplatenie dodávky

Skladovanie materiálu

-príjem materiálu
-organizácia a kontrola uskladnenia materiálu
-ochrana materiálu
-manipulácia s materiálom
-výdaj do výroby
-evidencia zásob

-skladové hosp. tvoria:

-zásobovacie sklady
-výrobné sklady
-odbytové sklady

-činnosť zásob. skladov: príjem mat., organizácia, kontrola usklad., ochrana mat., manipulácia s mat.,
-výdaj mat. do výroby: robí sa na základe požiadaviek výrobných útvarov a znamená koniec skladovania
-vytvorí sa výdajka a urobí sa záznam v skladovej karte

Riadenie zásob

-cieľom je udržať zásoby v takej výške, aby sa zabezpečila plynulá výroba, a aby zásoby viazali min. finančné prostriedky
-metódy evidencie zásob:

metódy FIFO-prvý do skladu prvý zo skladu
metóda Just in time-podstatou je nevytvárať zásoby, ale priamo dodávať do výroby
                            -úspora fin. prostriedkov, riziko oneskorenia dodávky, zastavenie výroby

Doklady používané pri manipulácií so zásobami

Dodací list

-vystavuje ho dodávateľ pri expedícii na kontrolu, aký tovar posiela
-je sprievodným dokladom tovaru, zároveň dokladom o fyzickom prevzatí

Faktúra

-daňový doklad, ktorý vyjadruje splnenie dodávok
-má sa vystaviť v okamihu odovzdania tovaru, ak sa vystavuje neskôr, predlžuje sa doba uhradenia

Príjemka

-je doklad vystavený v sklade odberateľa
-slúži jednorazovo na jedno prijatie

Skladová karta

-slúži na evidenciu zásob určitého dtruhu v čase
-pri prijatí zásoby sa do nej zapíše nová zásoba
-pri výdaji sa zapíše úbytok zásoby
-udáva aktuálny prehľad o stave zásob

Výdajka

-slúži na výdaj materiálu zo skladu do výroby
-jednorazový doklad, pri výdaji sa odpíše množstvo aj zo skladovej karty

Prevodka

-používa sa pri prevode zásob materiálu zo skladu do skladu v rámci 1 podniku

Kniha ďalších faktúr

-slúži na evidenciu faktúr a sleduje spôsob a čas uhradenia týchto faktúr

Nákupná činnosť

Výber vhodného dodávateľa

-analýza obstarávacích nákladov
-posúdzovanie ponúk prostredníctvom obstarávacej kalkulácie
-kritéria:-cena materiálu
             -bonita dodávateľov
             -dodacie podmienky
             -platobné podmienky
-zásady:-riziko nákupu sa zmenší, ak sa materiál nakupuje od viac dodávateľov
            -malé množstvá materiálu je vhodnejšie kupovať od VOO, veľké u výrobcu
-právne zabezpečenie dodávky: predstavuje uzatvorenie zmlúv medzi D a O
-uskutočnenie dodávky:-učenie spôsobu dopravy
                                   -voľba dopravného prostriedku
-kritéria pri voľbe dopr. prostriedku: hospodárnosť, vlastnosti preprav. materiálu, objednané množstvo, vzdialenosť

-príjem materiálu: -uskutočnenie kvantitatívnej a kvalitatívnej kontroly

-kvantitatívna:

-či je správne množstvo, ktoré sa uvádza v dodacom liste
-spočítanie kusov, váženie, meranie

-kvalitatívna:

-senzorickými skúškami
-porovnanie skutočného stavu s dodacím listom
-prevzatie na sklad, zadanie do výroby

-pri nedostatkoch vyhotovíme zápisnicu o chybách a reklamácií

-reklamácia: písomné oznámenie dodávateľovi, že materiál je chybný, a zároveň uplatnenie nároku na odstránenie chýb

-zaplatenie dodávky: podľa dohodnutých podmienok
 
Podobné referáty
Zásobovacie činnosti SOŠ 2.9773 904 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.