referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tatiana
Streda, 1. februára 2023
Ekonomický prínos vstupu danej ekonomiky do MEI
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 594
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Prínos integrácie SR do EÚ

Existencia vnútorného trhu v EÚ so všetkými svojimi výhodami, alebo aj pretrvávajúcimi problémami, tvorí podnikateľské prostredie v rámci únie. Pre dlhodobé presadenie sa každého slovenského podnikateľského subjektu na jednotnom trhu EÚ je dôležité poznať:
- ako tento trh funguje,
- aké ponúka výhody pre podnikateľskú činnosť a
- aké na tomto trhu existujú bariéry.

Ide o oblasť, z ktorej sú praktické informácie pre činnosť podnikateľských subjektov v rámci jednotného trhu EÚ kľúčové. Rovnako treba vedieť, že podnikateľské prostredie EÚ je charakterizované zásadami, ktoré môžu znamenať príležitosť presadiť sa.

Výhody vnútorného trhu sú medzi podnikateľskými subjektmi známe viac ako jeho úskalia. Poskytuje obrovské množstvo príležitostí, ale je potrebné, aby sa slovenské podniky ich naučili využiť a súčasne sa vedeli na vnútornom trhu únie správne orientovať. V záujme úspešného presadenia sa na trhu únie je nevyhnutné mať príslušné vedomosti a sledovať vývoj v takých oblastiach ako sú:
- medzinárodné záväzky a vonkajšie väzby EÚ,
- inštitúcie, právo a politiky EÚ,
- inštitúcie, právo a politiky citlivých národných trhov v rámci EÚ,
- lokálne špecifiká, miestne predpisy a zvyklosti.

Pri plánovaní perspektívy na jednotnom trhu je potrebné si uvedomiť, že hospodárske odvetvia v EÚ je možné rozdeliť na niekoľko základných skupín:
• od utlmených odvetví, ktoré z hľadiska budúcnosti vo svojej pôvodnej podobe nemajú šancu na prosperitu a úspech v rámci jednotného trhu únie,
• cez dlhodobo nasýtené, v ktorých je veľmi ťažké presadiť sa,
• až po odvetvia, ktoré stav nasýtenia dosiahli v EÚ len nedávno,
• a odvetvia s rastovým potenciálom, v ktorých ešte nebol uspokojený dopyt spotrebiteľov a tempá rastu trhu v týchto odvetviach sú vyššie ako rast celého hospodárstva vyjadrený % rastom HDP.

Prínos vstupu do MEI

• odstránili sa všetky prekážky pri vzájomnom pohybe tovaru, čo umožňuje slovenským výrobcom presadiť sa v širšej miere na trhu krajín EÚ;
• členstvo v únii prineslo nové podnikateľské príležitosti a prilákalo zahraničné investície, ktoré využívajú komparatívne výhody Slovenska;
• Slovensko ako člen Únie môže čerpať z fondov Únie, napr. zo štrukturálnych fondov na reštrukturalizáciu ekonomiky a rozvoj infraštruktúry;
• voľný pohyb pracovných síl a obyvateľstva umožnil rýchlejšie bezproblémové prispôsobenie sa kvalifikácii a vedecko-technickým poznatkom v EÚ;
• ekonomická a životná úroveň obyvateľov Slovenska sa rýchlejšie prispôsobuje úrovni EÚ.

Nevýhody:

• vstupom do EÚ a odstránením všetkých prekážok pre voľný pohyb tovaru sa otvoril vnútorný trh Slovenska konkurencii výrobcov z EÚ;
• členstvo v EÚ vytvára tlak na zvyšovanie životnej úrovne, čo má za následok zvýšenie miezd na Slovensku a súčasná komparatívna výhoda spočívajúca v lacnej pracovnej sile sa postupne vytráca;
• dohody o pásmach voľného obchodu s niektorými krajinami vstupom Slovenska do EÚ stratili svoju platnosť, Slovensko stratilo výhody bezcolných dovozov na týchto trhoch.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.