referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ivica
Nedeľa, 15. decembra 2019
Konvergenčné kritériá – ich súčasné plnenie zo strany SR. Národný program (v kontexte SR) pre prijatie eura. Otázky súvisiace s budúcim vstupom SR do EMU
Dátum pridania: 11.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 444
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.4
Priemerná známka: 3.03 Rýchle čítanie: 2m 20s
Pomalé čítanie: 3m 30s
 
Štátny rozpočet na rok 2006 s výhľadom na roky 2007 a 2008 je koncipovaný tak, aby Slovenská republika mohla k 1.1.2009 vstúpiť do Európskej menovej únie a splnila tým štyri konvergenčné kritériá tzv. Maastrichtské kritériá:

1.Verejné financie: deficit verejných financií za posledný rok pred hodnotením posudzovaný metodikou ESA 95 nesmie presiahnuť 3% HDP. Okrem toho celkový verejný dlh nesmie presiahnuť 60 % HDP.

2.Inflačné kritérium: priemerná inflácia za posledných 12 mesiacov meraná podľa harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien nesmie presiahnuť priemer 3 krajín EÚ z najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 1,5 percentuálneho bodu.

3.Stabilita dlhodobých úrokových sadzieb: priemer trhových úrokových sadzieb dlhodobých vládnych alebo obdobných dlhopisov nesmie presiahnuť priemer troch krajín EÚ s najlepšími výsledkami v oblasti cenovej stability o viac ako 2 percentuálne body.

4.Stabilita výmenného kurzu: dva roky pred hodnotením musí byť Slovenská koruna zapojená do mechanizmu výmenných kurzov ERM II. Počas tohto obdobia nesmie Slovensko korunu jednostranne devalvovať, koruna nesmie vybočiť z dohodnutého fluktuačného pásma, koruna sa musí pohybovať blízko centrálnej parity a pri vývoji kurzu sa nesmie vyskytnúť vážne napätia.

Momentálne Slovenská republika nespĺňa prvé kritérium deficitu verejných financií a presahuje percento 3% HDP. Ku koncu roka 2005 bol deficit verejných financií na úrovni 4%. Požiadavku 3 % by chcela Slovenská republika splniť v roku 2007. S týmto plnením požiadavky 3% majú problémy aj vyspelé ekonomiky a požiadali Európsku úniu o výnimku, a to Nemecko a Francúzsko. Celkový verejný dlh Slovenskej republiky je v súčasnosti na úrovni 39%, takže túto požiadavku by Slovenská republika spĺňala. Ministerstvo financií bude v nasledujúcich rokoch 2007-2008 zostavovať štátny rozpočet tak, aby cieľ splniť Maastrichtské kritériá bol reálny. Existujú rôzne názory na to, či Slovenská republika má za každú cenu tlačiť na splnenie týchto kritérií. Je veľmi otázne ako sa vyvinie politická situácia po predčasných parlamentných voľbách a či aj nasledujúca vláda bude tlačiť na to, aby sme štátny rozpočet zostavili tak, aby bolo možné deficit znížiť pod 3%. A čo by malo z toho Slovensko, ak by bolo prvé z krajín V4, ktoré splní Maastrichtské kritériá a zavedie euro? Bolo by považované za spoľahlivejšiu krajinu z hľadiska stability ekonomického prostredia hospodárskej politiky a teda dôveryhodnejšie pre investorov.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.