Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Biele a zelené knihy – ich úloha v legislatívnom procese EÚ

Medzi dokumentmi európskych inštitúcií nájdete zverejnené dokumenty (legislatíva spoločenstva, návrhy zákonov, oznámenia, správy, Zelené knihy a Biele knihy), registre dokumentov (obsahujúce zverejnené alebo nezverejnené dokumenty), audiovizuálne dokumenty, prístup k bibliografickým databázam a zoznam príručiek a publikácií, ktoré sú k dispozícii na stránkach európskych inštitúcií.

Zelené knihy sú dokumenty, ktoré obsahujú úvahy a myšlienky zamerané na konkrétnu politickú oblasť. Ide predovšetkým o dokumenty určené pre zainteresované strany - organizácie a jednotlivcov, ktorí sú prizvaní zúčastniť sa na konzultačnom a diskusnom procese. V niektorých prípadoch predstavujú východiskový dokument pre neskoršie legislatívne postupy. Vydáva ich Európska komisia. Tá očakáva do určitého dátumu odozvu od všetkých zainteresovaných subjektov. Európska komisia vydáva Zelené knihy preto, aby naznačila návrhy budúcnosti legislatívy EÚ.

Príklady Zelených kníh:

Zelená kniha - Prístup verejnosti k dokumentom inštitúcií ES – Preskúmanie
Zelená kniha - Európsky výskumný priestor: nové perspektívy
Zelená kniha o trhovo orientovaných nástrojoch na účely environmentálnej politiky a súvisiacich politík
Zelená kniha o revízií spotrebiteľského acquis
Zelená kniha – K Európe bez tabakového dymu: možnosti politiky na úrovni EÚ

Biele knihy sú dokumenty, ktoré obsahujú návrhy pre spoločnú činnosť v konkrétnej oblasti v rámci spoločenstva. V niektorých prípadoch predstavujú pokračovanie Zelenej knihy, ktorá bola vydaná za účelom iniciovania diskusie na európskej úrovni. Zatiaľ, čo Zelené knihy prezentujú názory za účelom podporenia verejnej debaty, Biele knihy obsahujú oficiálny súbor návrhov v konkrétnych politických oblastiach a predstavujú nástroj pre ich realizáciu.

Sú zverejnené Európskou komisiou. Bielymi knihami sú spustené dôležité vývoje v spoločnej politike.

Niektoré príklady sú:

Biela kniha o dokončení vnútorného trhu (1985)
Biela kniha o raste, konkurencieschopnosti, zamestnanie (1993)
Biela kniha o európskom vládnutí (2001)
Biela kniha o službách všeobecného záujmu (2004)
Biela kniha o európskej komunálnej politike (2006)

Biele knihy existujú aj na národnej úrovni, vo Francúzsku sú však žlté, vo Veľkej Británie modré, v Rakúsku červené, v Japonsku sivé a v Nemecku biele.

Zelená a Biele knihy nie sú záväzné, ale môžu byť predzvesťou budúcej legislatívnej činnosti ES.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk