referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Cecília
Piatok, 22. novembra 2019
Orgány Európskej únie
Dátum pridania: 13.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 828
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 
Európska rada

Európska rada nie je inštitúciou Európskej únie, určuje však spoločné ciele európskej politiky. Na summitoch Európskej rady sa stretávajú hlavy štátov alebo vlád, aby určili smery európskej politiky.

Výraz „summit EÚ“ sa často používa, keď sa hovorí o stretnutiach Európskej rady. Na nich sa stretávajú hlavy štátov alebo vlád členských štátov, aby určili hlavné smery politiky Únie alebo prijali rozhodnutia o sporných otázkach.

Úloha a zodpovednosť

Hoci Európska rada nie je inštitúciou Európskej únie, v uplynulých rokoch v nej hrala dôležitú úlohu ako stimul pokroku. Určuje smery politiky Únie. Jej zodpovednosť bola jasne vymedzená v Zmluve o Európskej únii, podľa ktorej má byť stimulom a určovať všeobecné politické smery ďalšieho rozvoja Únie. V mnohých prípadoch má Európska rada vydávať politické smernice Rade Európskej únie alebo Európskej komisii, aby sa niektoré myšlienky preniesli do praxe.

Európsku radu si ľudia často mýlia s Radou Európy. V skutočnosti je Rada Európy úplne odlišnou organizáciou, ktorá je plne právne nezávislá od Európskej únie. Európsku radu tvoria hlavy štátov alebo vlád.

Európska rada sa skladá z najvyšších politických predstaviteľov všetkých 27 členských štátov. Zvyčajne sú to šéfovia vlád, či ich už nazývajú ministerskými predsedami, kancelármi alebo nejakými inými titulmi. Ale v krajinách, v ktorých má aktívnu úlohu prezident, zúčastňuje sa na summitoch on. V praxi je to prípad Francúzska a Fínska. Preto sa o účastníkoch hovorí ako o „hlavách štátov alebo vlád“.

Členom Európskej rady je rovnakou mierou aj predseda Európskej komisie. Členom asistujú ich ministri zahraničných vecí a ďalší člen Komisie. Na začiatku každého summitu predseda Európskeho parlamentu predkladá názor parlamentu na záležitosti, ktoré sú predmetom rokovania. Summity Európskej rady sa konajú aspoň dva razy do roka.


Európska investičná banka

Európska investičná banka (EIB) v Luxemburgu je jedna z najväčších finančných inštitúcií na svete. Je to jeden z orgánov EÚ, ktorý podporuje prácu únie. EIB nie je obyčajná banka, v ktorej si môžete otvoriť účet a vložiť peniaze. Bola založená v roku 1957 ako úverová banka s úlohou podporovať hospodárske a sociálne väzby a harmonický rozvoj v EÚ.

Európska investičná banka je „úverovou bankou“ EÚ. Či už sú peniaze potrebné na výstavbu mosta v hospodársky slabom regióne, alebo na výstavbu čističky odpadových vôd, Európska investičná banka (EIB) poskytuje pôžičky na projekty, ktoré slúžia na podporu európskej integrácie a hospodárskych a sociálnych väzieb v Európskej únii. EIB je najväčšou medzinárodnou finančnou inštitúciou na svete a ročne poskytuje pôžičky vo výške približne 25 miliárd ECU.

Úloha a zodpovednosť: pôžičky Európe
• EIB financuje okrem iného projekty zamerané na zlepšenie infraštruktúry.
• EIB poskytuje pôžičky na projekty, ktoré:
o podporujú hospodársky rozvoj v málo rozvinutých regiónoch,
o prispievajú k rastu transeurópskych dopravných, telekomunikačných a energetických sietí,
• prispieva k medzinárodnému zvýšeniu konkurencieschopnosti európskeho priemyslu a podporuje najmä malé a stredné podniky,
• prispieva k ochrane životného prostredia, k rozvoju miest a zachovaniu historických pamiatok,
• zabezpečuje neškodné energetické zdroje.
EIB poskytuje aj pôžičky a záruky nečlenským krajinám, s ktorými má EÚ uzavreté špeciálne dohody o spolupráci.
Členovia EIB sú členskými štátmi EÚ.

Zloženie

Členmi Európskej investičnej banky sú členské štáty EÚ. EIB riadi Rada guvernérov, ktorú tvoria ministri financií členských štátov. Obchod riadi Rada riaditeľov a Riadiaci výbor. Ústredie EIB je v Luxemburgu. Pobočky má v Aténach, Bruseli, Lisabone, Londýne, Madride a Ríme.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4    ďalej ďalej
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.