referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bohuš
Piatok, 27. januára 2023
Faktory (podmienky) určujúce stupeň zapojenia sa krajiny do medzinárodnej deľby práce
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 416
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 10s
Pomalé čítanie: 3m 15s
 
Medzinárodná deľba práce – možno ju charakterizovať ako špecifickú rozvinutú formu spoločenskej deľby práce, pri ktorej sa vytvárajú kooperatívne a výmenné vzťahy medzi krajinami. Jej prejavom je medzinárodná špecializácia výrobcov na určité výrobné činnosti. Tieto činnosti sú determinované vybavenosťou každej krajiny výrobnými faktormi.

Konkrétne ide o podmienky:

- prírodné
- technické
- demografické
- ekonomické
- geografické

,ktorými každá krajina disponuje.

Základným zmyslom MDP (medzinárodnej deľby práce) je zabezpečiť úspory národnej práce, ktoré sa dosahujú v dôsledku priaznivejšieho vybavenia výrobnými faktormi. Deľba práce je vždy spojená s nasledovnými ekonomickými efektmi:

a) zvyšovaním sériovosti výroby,
b) rastom produktivity práce
c) znižovaním jednotkových nákladov výroby, t.j. zvyšovaním efektívnosti výroby

Podmienky do zapojenia sa do MDP – intenzita tejto účasti je daná vybavenosťou danej krajiny prírodnými podmienkami, jej ekonomickou vyspelosťou a ekonomickými rozmermi.

1. Prírodné podmienky →dané geografickou polohou, klim. podmienkami, vodstvom ap.
2. Historické podmienky → založené na tradícii vo výrobe niektorých druhov tovarov, ktoré si získali meno vo svete (austrálska vlna, český krištáľ, čínsky hodváb)
3. Technické podmienky → späté s ekonomickým rozvojom a vybavením kapitálom.
4. Ekonomické podmienky → celý komplex faktorov, ekon. rozmer krajiny, dosiahnutý stupeň ekonomickej úrovne, objem tvorby HDP – jeho štruktúra podľa jedn. odvetví
5. Politické podmienky → ovplyvňujú teritoriálnu štruktúru zahraničného obchodu krajiny

Základným ekonomickým zmyslom MDP je dosahovanie úspor národnej práce, ktoré dosahujú v dôsledku využívania priaznivejšieho vybavenie určitými výrobnými faktormi. Táto výhoda vyplýva zo zákona dopytu a ponuky.

Medzinárodná výrobná špecializácia umožňuje efektívne využívať prírodné zdroje, nadobudnuté výrobné skúsenosti, zručnosť pracovnej sily, technickú úroveň výroby → vedie k zužovaniu vyrábaného sortimentu v krajine a k zvyšovaniu efektívnosti.

V súvislosti s rozširujúcou sa EÚ osobitný význam nadobúda i charakter jednotného trhu, jeho dostupnosť aj pre malé podniky, uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže ap. Ekonomiky členských štátov sú vysoko závislé od vzájomného obchodu a liberalizácia obchodu je kľúčovým faktorom ekonomického rastu.

 
Zdroje: Ľudmila Lipková : MEDZINÁRODNÉ HOSPODÁRSKE VZŤAHY
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.