Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Spoločná poľnohospodárska politika EÚ

Poľnohospodárstvo patrí k najcitlivejším odvetviam hospodárstva nielen na Slovensku, ale v celej EÚ. Spoločná poľnohospodárska politika je jednou z najstarších oblastí spoločnej politiky Európskeho spoločenstva.

Vzhľadom na dôležitosť poľnohospodárstva vytvorilo Spoločenstvo koncepciu Spoločnej poľnohospodárskej politiky. Spoločenstvu sa podarilo vytvoriť jednotný poľnohospodársky trh (črty už v roku 1962). Vďaka tomu sa potraviny sprístupnili spotrebiteľom vo všetkých členských krajinách a ES dosiahlo sebestačnosť pri takmer všetkých hlavných produktoch.

Na dosiahnutie týchto cieľov sa zaviedla spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov.

V závislosti od daných výrobkov sa táto organizácia uskutočňuje niektorou z nasledujúcich foriem:

• spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže,
• povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových systémov,
• európskou organizáciou trhu

Hlavné ciele poľnohospodárskej politiky uvedené v Rímskych zmluvách:

• zvýšenie produktivity poľnohospodárstva
• zabezpečenie slušnej životnej úrovne poľnohospodárom
• stabilizácia trhu
• garantovanie pravidelných dodávok
• zabezpečenie primeraných spotrebiteľských cien

Zásady

V roku 1962 sa signatárske štáty dohodli na troch zásadách, ktoré platia doteraz:

• Zjednotený trh: Organizácia poľnohospodárskeho trhu je pre každého rovnaká. Každý výrobok sa môže voľne pohybovať vo vnútri spoločenstiev.
• Finančná solidarita: náklady, ktoré kvôli organizácii poľnohospodárskeho trhu vznikajú, sú financované spoločným rozpočtom, respektíve Európskym poľnohospodárskym poradným a záručným fondom.
• Priorita spoločenstva: Ochrana európskeho poľnohospodárstva clami na dovoz poľnohospodárskych výrobkov z tretích krajín.

Roku 1960 bol zriadený Osobitný výbor pre poľnohospodárstvo, ktorý umožnil Rade zhromažďovať informácie a legislatívne iniciatívy.

V závislosti od daných výrobkov sa táto organizácia uskutočňuje niektorou z nasledujúcich foriem:

• spoločnými pravidlami hospodárskej súťaže,
• povinnou koordináciou vnútroštátnych trhových systémov,
• európskou organizáciou trhu

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk