Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Medzinárodná deľba práce

Deľbu práce sme si charakterizovali ako rozdeľovanie pracovných činností medzi jednotlivcov či skupiny ľudí. Prejavom deľby práce je špecializácia – rôzne podniky sa zaoberajú rôznou ekonomickou činnosťou. Jeden sa zaoberá výrobou potravinárskych výrobkov, iný vyrába počítače, ďalší zabezpečuje predaj alebo prepravu vytvorenej produkcie. To vedie k ich vzájomnej závislosti, ktorá sa realizuje prostredníctvom výmenných obchodných vzťahov. Pri národnej deľbe práce sa výmena tovaru realizuje v rámci jednej krajiny.

Pri medzinárodnej špecializácii sa výrobcovia špecializujú na výrobu toho, čo dokážu vyrobiť lacnejšie v porovnaní so zahraničím. Pri predaji na svetových trhoch za svetovú cenu tak môžu výrobcovia dosahovať zisk ako rozdiel medzi národnými výrobnými nákladmi a svetovými výrobnými nákladmi. Súčasne získavajú lepšie postavenie voči konkurencii vďaka nižším predajným cenám. Na druhej strane však krajiny nakupujú tovary, na výrobu ktorých nemajú výhodné podmienky, od iných krajín. Tak vzniká medzinárodná deľba práce.

Pri medzinárodnej deľbe práce sa výmena tovaru realizuje medzi jednotlivými krajinami. Medzinárodná deľba práce je základom medzinárodného obchodu. V súčasnosti sú všetky krajiny viac-menej zapojené do medzinárodnej deľby práce, a tým aj do medzinárodného obchodu.

Mieru zapojenia národnej ekonomiky meriame dvoma ukazovateľmi:

a) podielom vývozu a dovozu na vytvorenom hrubom domácom produkte,
b) podielom zahraničných investícií na domácich investíciách.

Čiže Medzinárodná deľba práce je špecificky rozvinutá forma spoločenskej deľby práce, pri ktorej sa vytvárajú kooperačné a výmenné vzťahy medzi krajinami. Jej prejavom je medzinárodná špecializácia výrobcov na určité výrobné činnosti, ktoré sú determinované vybavenosťou každej krajiny výrobnými faktormi.

Zmysel MDP je zabezpečiť úspory národnej práce, ktoré sa dosahujú v dôsledku využívania priaznivejšieho vybavenia určitými výrobnými faktormi.


Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk