Tento článok bol vytlačený zo stránky https://referaty.centrum.sk

 

Elasticita – jej podstata a formy – cenová, dopytu a ponuky, dôchodková

Podľa zákona klesajúceho dopytu vyplýva, že za inak nezmenených podmienok, keď cena rastie, požadované množstvo klesá. Často je však žiadúce poznať, o koľko sa zníži požadované množstvo, keď cena vzrastie. Miera zníženia požadovaného množstva môže byť v jednotlivých prípadoch odlišná, pričom rozdiely sú prejavom rozdielnej pružnosti. Analýza ponuky a dopytu ukazuje, že rast ponuky vedie k poklesu ceny. Tento vzťah medzi cenou a príjmom zavádza pojem: cenová elasticita dopytu.

Slovo elasticita je gréckeho pôvodu a vyjadruje poddajnosť, pružnosť, citlivosť zmeny požadovaného množstva statkov na zmenu ceny statkov.

Podľa toho, ako na seba reagujú tieto 2 veličiny, rozlišujeme:

1. cenovú elasticitu dopytu

- elastický dopyt
- neelastický dopyt
- jednotkovú elasticitu dopytu
- dokonale elastický dopyt (nekonečná elasticita)
- dokonale neelastický dopyt (nulová elasticita)

2. cenovú elasticitu ponuky

- elastickú ponuka
- neelastickú ponuka
- jednotkovú elasticitu ponuky
- dokonale elastickú ponuku (nekonečná elasticita)
- dokonale neelastickú ponuku (nulová elasticita)

DOPYT:

Cenová elasticita dopytu Ed (často nazývaná aj iba „elasticita dopytu“) vyjadruje, o koľko sa zmení požadované množstvo tovaru, keď sa zmení je ho cena. Reakcia na zmenu ceny môže byť v jednotlivých prípadoch odlišná, a preto musíme v každom jednom prípade použiť koeficient cenovej elasticity, ktorý zistíme zo vzťahu medzi percentuálnou zmenou požadovaného množstva a percentuálnou zmenou ceny.

Koniec vytlačenej stránky z https://referaty.centrum.sk