referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Gejza
Sobota, 25. januára 2020
Kúpna zmluva v obchodnom styku - povinnosti predávajúceho a kupujúceho
Dátum pridania: 12.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: natali
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 381
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.1
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 1m 50s
Pomalé čítanie: 2m 45s
 
Kúpna zmluva – predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar, previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Povinnosti predávajúceho:

- dodať kupujúcemu tovar
- odovzdať doklady, ktoré sa na tovar vzťahujú
- nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru v súlade so zákonom

Predávajúci je povinný dodať tovar:

- v deň a mieste, ktorý je v zmluve určený
- kedykoľvek počas lehoty, ktorá je v zmluve určená
- ak nie je v zmluve stanovené miesto dodania tovaru, dodanie tovaru sa uskutočňuje jeho odovzdaním prvému dopravcovu na prepravu pre kupujúceho. Predávajúci umožní kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, pokiaľ tieto práva nemá kupujúci na základe prepravnej zmluvy.
- ak nie je doba dodania tovaru dohodnutá predávajúci bez vyzvania kupujúceho je povinný dodať tovar v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu tovaru a miesto dodania.

Slovný výraz určenia času plnenia v zmluve:

- „začiatkom obdobia“ –prvých 10 dní tohto obdobia
- „v polovici mesiaca“ – od 10. do 20. dňa mesiaca
- „v polovici štvrťroka“ – druhý mesiac štvrťroka
- „koncom obdobia“ posledných 10 dní obdobia
- „ihneď“ pri potravinách a surovinách do dvoch dní, pri strojárskych výrobkoch 10 dní, pri ostatnom tovare 5 dní

Povinnosti kupujúceho:

- je povinný zaplatiť za tovar kúpnu cenu a prevziať dodaný tovar v súlade so zmluvou
- je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu, ak nie je vopred dohodnutá, predávajúci môže požadovať zaplatenie kúpnej ceny, za cenu obvyklú v čase uzavretia zmluvy.
- ak sa cena má platiť pri odovzdaní tovaru, kupujúci je povinný zaplatiť cenu v mieste odovzdania tovaru
- predávajúci môže robiť odovzdanie tovaru alebo dokladov v závislosti od zaplatenia kúpnej ceny.
- kupujúci má právo dodatočne určiť formu, veľkosť alebo vlastnosti tovaru, avšak ak tak neurobí v dohodnutej lehote, predávajúci môže určiť podmienky sám s prihliadnutím na potreby kupujúceho
- ak kupujúci nezabezpečí zaplatenie kúpnej ceny v dodatočne primeranej lehote určenej predávajúcim, môže predávajúci odstúpiť od zmluvy.
 
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.